Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon
Eich Ymweliad

Dewch draw yn gynnar i wneud yn fawr o'ch ymweliad yma i brif atyniad Cymru.

Slava's Snowshow

Slava's Snowshow

17 Hyd - 21 Hyd 17

Mae’r sioe ryngwladol a syfrdanol sydd wedi ennill nifer o wobrau yn dychwelyd i Gymru oherwydd galw mawr.

P.A.R.A.D.E

P.A.R.A.D.E

24 Hyd - 25 Hyd 17

Bydd dawnswyr, cerddorion, artistiaid a robot yn uno i ailfyw llwyfaniad eiconig Parade gan y cwmni bale, Ballets Russes, ynghyd â sgôr arloesol Erik Satie sy’n cynnwys teipiadur, tarw a mop!

  1. Trwy'r dydd
  2. Hanesion Bae Teigr

   Lleoliadau ledled Caerdydd

  1. Trwy'r dydd
  2. Hanesion Bae Teigr

   Lleoliadau ledled Caerdydd

  1. 18:00
  2. Ymarferion Agored gyda Caroline Finn

   Tŷ Dawns - CDCCymru

Cerddoriaeth Fyw a Chabaret

Rydyn ni'n cadw ysbryd Gŵyl y Llais yn fyw gyda thymor newydd sbon o gerddoriaeth jazz, cyfoes a chabaret byw.

Teuluoedd

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o brofiadau ysbrydoledig i'r teulu fan hyn yn y Ganolfan, gan gynnwys nifer o weithgareddau i ymwelwyr bychain.

Radio Platfform

Ymunwch â Radio Platfform, Gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru i bobl ifanc.

Palomino Party

Palomino Party

29 Med 17

Band celf-roc trydanol yw Palomino Party sy'n dod â'r gorffennol yn ôl drwy berfformiadau unigryw.

The Hartlepool Monkey

The Hartlepool Monkey

17 Hyd - 21 Hyd 17

Stori antur i bobl sy’n caru’r môr a’r tir, yn blant neu’n oedolion fel ei gilydd.

Richard Thompson

Richard Thompson

+ Josienne Clarke a Ben Walker

15 Hyd 17

Richard Thompson yw un o gyfansoddwyr a gitaryddion mwyaf meistrolgar y DU, gyda'r gallu rhyfeddol i greu sain hynod ddramatig law yn llaw â chywreinrwydd heb ei ail.

Miss Saigon

Miss Saigon

Boublil a Schönberg

29 Tach - 06 Ion 18

Wedi ennill naw gwobr WhatsOnStage yn 2015 gan gynnwys y Sioe Orau, mae’r stori garu epig yma’n adrodd hanes trasig Kim. Fel merch ifanc wedi’i hamddifadu gan y rhyfel, mae hi’n syrthio mewn cariad â milwr Americanaidd o’r enw Chris – ond caiff eu bywydau eu rhwygo ar led gan gwymp Saigon.

The Bear

The Bear

12 Rhag - 31 Rhag 17

Stori aeafol dwymgalon a digrif yw The Bear, yn seiliedig ar lyfr poblogaidd Raymond Briggs, sy’n arddangos pypedwaith disglair, cerddoriaeth arbennig, chwedleua breuddwydiol a llond bol o chwerthin.

Aelodaeth

Dyma'ch cyfle i berthyn i rywbeth arbennig.

Stiwdio Weston

Mae gennym ni lwyth o sioeau o ansawdd i'w cynnig, gyda thocynnau’n dechrau o ddim ond £8 - bargen.

Under Glass

Under Glass

Comisiwn Sadler’s Wells

22 Tach - 25 Tach 17

Mae Under Glass yn cyfuno delweddau gweledol, coreograffi a sgôr wreiddiol i greu arddangosfa animeiddiedig bywyd dynol.

 

As a Tiger in the Jungle

As a Tiger in the Jungle

24 Hyd - 25 Hyd 17

Tri pherfformiwr o Asia sy’n gofyn cwestiynau am fywyd, cariad, tlodi a thrachwant.