Skip to Navigation | Skip to Content |

Consortiwm Tessitura Canolfan Mileniwm Cymru

Gellid rhannu Tessitura rhwng nifer o sefydliadau gan gynnwys rhwydwaith mewnol o gefnogaeth a rheoli data sydd fel arfer yn cynrychioli lefelau mawr o fuddsoddiad ar gyfer sefydliad.

Yn 2007, fel rhan o'n huchelgais i fod yn arweinydd o ran defnyddio a dulliau ymdrin â systemau tocynnau a CRM, fe greodd y Ganolfan Gonsortiwm a oedd yn ei gwneud hi'n bosibl i sefydliadau eraill fanteisio ar fuddsoddiad y Ganolfan yn Tessitura. Rydyn ni'n cynnig triniaeth golegaidd o ddefnydd Tessitura gyda Phartneriaid Consortiwm yn rhannu system gydfuddiannol yn hytrach na pherthynas gorfforaethol mwy traddodiadol.

Fel y prif ddeiliad trwydded, mae'r Ganolfan yn rheoli'r cronfeydd data, rhwydwaith mewnol y gweinydd ac anghenion technegol sy'n berthnasol i ddefnyddio'r system ar ran mwy a mwy o is-ddeiliaid trwyddedi:

 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (a ymunodd yn 2008)
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (a ymunodd yn 2009)
Venue Cymru  (a ymunodd yn 2012)
Opera Cenedlaethol Cymru  (a ymunodd yn 2013)
Liverpool Everyman & Playhouse (a ymunodd yn 2013)
National Theatre Wales (a ymunodd yn 2015)

 

Er mwyn i'r Consortiwm Tessitura weithio, mae'r Ganolfan yn lletya'r holl weinyddion sydd eu hangen i ddefnyddio Tessitura fan hyn yng Nghaerdydd ac mae ein Partneriaid Consortiwm yn cael mynediad i'r rhain. Mae'r Ganolfan yn gyfrifol am Gostau Pŵer a Thrwyddedu'r Gweinyddion, ynghyd â rheoli uwchraddio'r meddalwedd Tessitura a'r rhwydwaith mewnol TG yn rheolaidd. Daw'r holl gefnogaeth Tessitura ar gyfer is-ddeiliaid trwyddedi gan Dîm Cronfa Data'r Ganolfan, sydd â dros 11 mlynedd o brofiad cyfunol o ddefnyddio Tessitura.

 

Mae buddion Partneriaid Consortiwm yn cynnwys:

GOSODIAD CYCHWYNNOL

- Gostyngiad mawr ar y ffi drwydded gychwynnol barhaol fel is-ddeiliad
- Dim ffioedd trwydded blynyddol i Tessitura
- Ffi gefnogaeth flynyddol a gytunir yn seiliedig ar anghenion
- Mynediad i system feddalwedd CRM lefel fenter o'r radd flaenaf
- Cynllun hyfforddi a gweithredu prosiect

 
LLETYA DIOGEL WEDI'I REOLI

- Lletya data diogel o fewn amgylchedd lleol sy'n defnyddio Gweinydd Citrix Xen a HP Storageworks iSCSI SAN mewn 2 Node SAN sy'n caniatáu i'r gweithrediadau a rhaglenni cael eu trosglwyddo i beiriant arall os ydy'r cyntaf yn torri ("automatic failover" yn Saesneg)
- Copïau wrth gefn yn cael eu creu bob 15 munud, cipluniau yn cael eu cymryd bob awr a'u cadw am bythefnos gyda chopïau wrth gefn yn cael eu cadw ar dâp bob nos a'u cadw mewn cell banc
- Gweinyddion a chaledwedd sylfaenol yn cael eu cadw a'u cynnal gan Staff TG y Ganolfan 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn

 
CEFNOGAETH BARHAUS

- Uwchraddio, gwella a dogfennu'r holl feddalwedd
- Hyfforddiant wedi'i deilwra yn seiliedig ar anghenion gweithredol
- Addasu gwasanaethau ac adroddiadau yn seiliedig ar anghenion
- Datblygu Eiddo Deallusol ar y cyd
- Mynediad i'r wledd o brofiad sydd ar gael yn y Ganolfan o ran defnydd gweithredol a defnyddio'r rhyngrwyd a thechnoleg
- Mynediad i gronfa deunyddiau hyfforddi'r Rhwydwaith Tessitura
- Hyfforddi arbennig
- Cyfle llawn i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau dysgu a hyfforddi gan gynnwys Cynhadledd Tessitura yn yr UDA, Cynhadledd Tessitura yn y DU a gweminar hyfforddi fyw bob mis.
- Cysylltiadau ar sawl lefel mewn sefydliadau ledled Cymru, y DU a'r byd ar gyfer dysgu, partneriaethau a gweithio ar y cyd.