Skip to Navigation | Skip to Content |

Tîm Tessitura Canolfan Mileniwm Cymru

Mae'r Ganolfan wedi creu grŵp talentog o staff i weithio ar ei system CRM a chynnyrch cysylltiedig a gweithio gydag aelodau'r consortiwm. Gyda'i gilydd, mae ganddyn nhw mwy na 50 mlynedd o brofiad o weithio y tu fewn i amgylchedd Tessitura a mwy na 80 mlynedd o brofiad yn niwydiant adloniant a'r celfyddydau.

Mae'r tîm yn cynnwys:

David Pearce (Cyfarwyddwr Strategol)
Liz Baird (Rheolwraig Canolfan Gyswllt)
Anna Coles (Arweinydd Tîm Cronfa Data)
Paul Walster (Is-Ddadansoddwr Cymorth SQL)
Sarah Gilbert (Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata)
Rachel Hanson (Rheolwrair Ymgyrchoedd Marchnata)
Jessica Wong (Swyddog Digidol)