Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Gwobrau

Gwobrau Diweddar

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi ei hethol fel ‘Coach Friendly Visitor Attraction of the Year 2012’ yn y Gwobrau Twristiaeth Bysiau blynyddol, gan ddod uwchben Cyrchfan a Pharc Thema Alton Towers yn y rhestr. Cyflwynir y wobr i gydnabod ymrwymiad y Ganolfan i estyn croeso cynnes i fysiau, grwpiau bysiau a gyrwyr bysiau.

  2012 crop web Coach Awards

Tîm Grwpiau'r Ganolfan yn derbyn y wobr Coach Friendly Visitor Attraction of the Year

 

Ar ddiwedd 2009, yn ein pumed pen-blwydd, gwnaethom lwyddo i ennill tair safon ryngwladol; sef gwobrau ISO14001, Buddsoddwyr mewn Pobl ac Arwain a Rheoli.

 

ISO-14001-and-Sustainable-Buildings-Seminar-and-Award Gwobr Buddsoddwyr mewn Pobl ac Arwain a Rheoli - Ein tîm yn y Ganolfan a Lesley Griffiths AM, Dirprwy Weinidog Dros Wyddoniaeth, Arloesedd a Sgiliau.

"Dyma un o'r deg safon uchaf yn y byd ac nid yw'n hawdd ei chael.  . . . . gwnaed cryn argraff ar dîm y BSI ac rydyn ni'n falch iawn bod ein henw ochr yn ochr â Chanolfan Mileniwm Cymru."
Syr David John, Cadeirydd BSI (y Sefydliad Safonau Prydeinig)

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr hon a'n polisïau amgylcheddol cliciwch yma

 

Dewch yn ôl i'r dudalen yma i weld ein gwobrau diweddaraf

Ein Gwobrau

 • Gwobr Theatr Fwyaf Croesawgar y DU 2008 TMA a chyrraedd y rownd derfynol yn 2009 a 2010 - yr unig sefydliad i wneud hynny deirgwaith o'r bron
 • Gwobr RIBA (Cymru)
 • Gwobr RICS (Cymru)
 • Gwobr Ansawdd Ymgorfforol
 • Gwobr MIPIM (y Gynhadledd Eiddo Rhyngwladol) am ragoriaeth
 • Gwobr y Confensiwn Ewropeaidd am Waith Dur Adeileddol 2005 am ddefn
 • ydd creadigol ac eithriadol o ddur mewn pensaernïaeth ac adeiladu
 • Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol am Bensaernïaeth 2005
 • Statws Platinwm Dosbarth Busnes gan Croeso Cymru ar gyfer ansawdd uchel ei chyfleusterau a gwasanaethau cyfarfod a chynadleddu
 • Enillydd Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol 2007 - Gwobr Ansawdd a Gofal Cwsmeriaid
 • Rownd derfynol Gwobrau'r Loteri Cymru 2006
 • Gwobrau Arts and Business Cymru 2007 - enillodd y Ganolfan Wobr Gelfyddfydau Legal & General sy'n cydnabod y sefydliad celfyddydol sydd wedi gweithio yn y ffordd fwyaf creadigol mewn partneriaeth â Busnes
 • Casglodd Legal & General y wobr am y Celfyddydau, Canolfan THE, Celfyddydau Cymunedol Rhondda Cynon Taf a Valley Kids.