Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Gwobrau

coach friendly

Tîm Grwpiau'r Ganolfan yn derbyn y wobr Coach Friendly Visitor Attraction of the Year

Ein Gwobrau

Ers agor yn 2004, mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi ennill llu o wobrau mawreddog. Derbyniodd y Ganolfan gydnabyddiaeth yn ei dyddiau cynnar fel adeilad â gweledigaeth berseiniol unigryw a modern. Erbyn hyn fodd bynnag mae'r Ganolfan wedi aeddfedu i fod yn fusnes lewyrchus, sy'n gynaliadwy'n ariannol. Rydyn ni'n ennill gwobrau mewn amryw o wahanol ddisgyblaethau, sy'n adlewyrchu ein hymdrech i ddatblygu ac esblygu'n barhaol, gan geisio gwneud ein gorau ym mhob un agwedd o'n sefydliad.

Dyma rai o'r gwobrau rydyn ni wedi'u hennill yn ddiweddar:

2014 Gwobr y Theatr Fwyaf Groesawgar yn y DU

most-welcoming-theatre 

Ein Tîm Blaen y Tŷ yn derbyn y wobr am y Theatr Fwyaf Groesawgar yn y DU

2014 Cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Theatr y DU am y Cynhyrchiad Orau Ar Daith gyda Show Boat gan Cape Town Opera

show-boat 

Corws Cape Town Opera yn Show Boat

2014 Enillwyr Trysor Cenedlaethol Cymru mewn pleidlais gan y cyhoedd  o dan ofal y Loteri Cenedlaethol

treasure 

Yr Athro Dai Smith (Pennaeth Cyngor Celfyddydau Cymru), Les Scadding (Enillydd y Loteri), Ken Skates (AS), Gareth Clark (Touch Trust), Dave Morris (Touch Trust), Bet Davies (Arweinydd Diwylliannol y Ganolfan), Mathew Milsom (Rheolwr Gyfarwyddwr y Ganolfan)

 2014 Gwobr Cyflogres CIPP

cipp

Belinda Rowlands Rheolwr Cyfrifon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn derbyn Gwobr Cyflogres y CIPP

 2014 Gwobr Toiledau'r Flwyddyn yn y DU

2013 Gwobr Toiledau'r Flwyddyn yn y DU - 4 gwobr, gan gynnwys y Toiled Orau yn y Sector Adloniant

loo-of-the-year

 

Gwobr Arian Buddsoddi mewn Pobl yn 2013

2013 Record Byd Guinness am Ddrama Geni amlddiwylliannol

nativity 

Fe wnaeth Canolfan Mileniwm Cymru a'r Parchedig Irfan John o Eglwys y Methodistiaid osod record byd am 'Ddrama'r Geni â'r Mwyaf o Genhedloedd' gyda 56 cenedl wahanol yn cymryd rhan.

2013 Gwobr Arian am Fuddsoddi Mewn Pobl

2012 Gwobr Strategaeth Rheoli Cymru

2012 Gwobr Sefydliad Rheoli Cyfleusterau Prydeinig am Gynaliadwyedd ac Effaith ar yr Amgylchedd

2012 Gwobr Twristiaeth Fysiau: Atyniad Mwyaf Cyfeillgar i Fysiau

2012 IOD Rheolwr Siartiedig (Cymru) Jonathon Poyner, Rheolwr Strategol, Gweithredu Busnes

iod

Rheolwr Strategol, Jonathon Poyner Gwobr IOD Rheolwr Siartiedig y Flwyddyn

2009 Buddsoddwyr Mewn Pobl a'r Safon Rheoli sy'n gysylltiedig

2009 ISO 14001

ios

Tîm y Ganolfan yn derbyn Tystysgrif ISO 14001 System Rheolaeth Amgylcheddol

2008 Gwobr Theatr Fwyaf Croesawgar y DU TMA

2007 Gwobr Twristiaeth Cenedlaethol- Ansawdd a Gofal Cwsmer

Gwobrau Celf a Busnes Cymru 2007 - enillodd y Ganolfan Wobr Gelfyddydau Legal & General sy'n cydnabod y sefydliad celfyddydol sydd wedi gweithio yn y ffordd fwyaf creadigol mewn partneriaeth â Busnes

2005 Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol am Bensaernïaeth

2005 Gwobr y Confensiwn Ewropeaidd am Waith Dur Adeileddol am ddefnydd creadigol ac eithriadol o ddur mewn pensaernïaeth ac adeiladu

2005 Gwobr MIPIM (y Gynhadledd Eiddo Rhyngwladol) am ragoriaeth

2005 Gwobr Ansawdd Ymgorfforol

2005 Gwobr RICS (Cymru)