Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwobrau

Ers agor yn 2004, mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi ennill llu o wobrau mawreddog. Derbyniodd y Ganolfan gydnabyddiaeth yn ei dyddiau cynnar fel adeilad â gweledigaeth berseiniol unigryw a modern. Erbyn hyn fodd bynnag mae'r Ganolfan wedi aeddfedu i fod yn fusnes lewyrchus, sy'n gynaliadwy'n ariannol. Rydyn ni'n ennill gwobrau mewn amryw o wahanol ddisgyblaethau, sy'n adlewyrchu ein hymdrech i ddatblygu ac esblygu'n barhaol, gan geisio gwneud ein gorau ym mhob un agwedd o'n sefydliad.

Dyma rai o'r gwobrau rydyn ni wedi'u hennill yn ddiweddar:

2015 Lleoliad Cynaliadwy y Flwyddyn gan Cynnal Cymru

2015  Acolâd Aur Visit Wales
Am ragori yn ein cyfleusterau a gwasanaeth cwsmer.

2015 Toiledau’r Flwyddyn
Tîm glanhau yn cyrraedd Statws Platinwm ar gyfer ein toiledau Glanfa am y drydedd flwyddyn yn olynol.

2015 Gwobr Busnes Caerdydd am Dwristiaeth
Mae Gwobr Busnes Caerdydd yn cydnabod y profiad rhagorol rydyn ni’n darparu i ymwelwyr, twristiaid a theithwyr busnes i Gaerdydd.

2015 Record Byd Guinness 2015 am berfformio deuawd hirbell gyda chantorion ym Mhatagonia

Shan Cothi and Only Kids Aloud with Guinness World Record Certificate - web

Corws plant Canolfan Mileniwm Cymru, Only Kids Aloud, yn rhoi help llaw i dorri’r record byd. 

2015 Gwobr y Frenhines am Fenter: Datblygu Cynaliadwy
I gydnabod llwyddiannau’r Ganolfan wrth dafoli’r elfennau cymdeithasol,  economaidd ac amgylcheddol o’r busnes er mwyn sicrhau agwedd cynaliadwy ar gyfer darparu diwylliant a chelfyddyd i bobl Cymru.

Wales Millennium Centre staff receive Queen's Award web

Yr Arglwydd Rhaglaw Peter Beck yn cyflwyno staff Canolfan Mileniwm Cymru â Gwobr y Frenhines

2014 Gwobr y Theatr Fwyaf Groesawgar yn y DU

2014 Cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Theatr y DU am y Cynhyrchiad Orau Ar Daith gyda Show Boat gan Cape Town Opera

show-boat 

Corws Cape Town Opera yn Show Boat

2014 Enillwyr Trysor Cenedlaethol Cymru mewn pleidlais gan y cyhoedd  o dan ofal y Loteri Cenedlaethol

2014 Gwobr Cyflogres CIPP

cipp

Belinda Rowlands Rheolwr Cyfrifon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn derbyn Gwobr Cyflogres y CIPP

2014 Gwobr Toiledau'r Flwyddyn yn y DU

2013 Gwobr Toiledau'r Flwyddyn yn y DU - 4 gwobr, gan gynnwys y Toiled Orau yn y Sector Adloniant

loo-of-the-year

Gwobr Arian Buddsoddi mewn Pobl yn 2013

2013 Record Byd Guinness am Ddrama Geni amlddiwylliannol

nativity 

Fe wnaeth Canolfan Mileniwm Cymru a'r Parchedig Irfan John o Eglwys y Methodistiaid osod record byd am 'Ddrama'r Geni â'r Mwyaf o Genhedloedd' gyda 56 cenedl wahanol yn cymryd rhan.

2013 Gwobr Arian am Fuddsoddi Mewn Pobl

2012 Gwobr Strategaeth Rheoli Cymru

2012 Gwobr Sefydliad Rheoli Cyfleusterau Prydeinig am Gynaliadwyedd ac Effaith ar yr Amgylchedd

2012 Gwobr Twristiaeth Fysiau: Atyniad Mwyaf Cyfeillgar i Fysiau

2012 IOD Rheolwr Siartiedig (Cymru) Jonathon Poyner, Rheolwr Strategol, Gweithredu Busnes

iod

Rheolwr Strategol, Jonathon Poyner Gwobr IOD Rheolwr Siartiedig y Flwyddyn

2009 Buddsoddwyr Mewn Pobl a'r Safon Rheoli sy'n gysylltiedig

2009 ISO 14001

ios

Tîm y Ganolfan yn derbyn Tystysgrif ISO 14001 System Rheolaeth Amgylcheddol

2008 Gwobr Theatr Fwyaf Croesawgar y DU TMA

2007 Gwobr Twristiaeth Cenedlaethol- Ansawdd a Gofal Cwsmer

Gwobrau Celf a Busnes Cymru 2007 - enillodd y Ganolfan Wobr Gelfyddydau Legal & General sy'n cydnabod y sefydliad celfyddydol sydd wedi gweithio yn y ffordd fwyaf creadigol mewn partneriaeth â Busnes

Record Byd Guinness 2007 am y casgliad mwyaf o bobl gyda'r un cyfenw.
Torrwyd y record ar ôl i'r Ganolfan gyflwyno sioe o'r enw Jones Jones Jones, gyda'r holl artistiaid ac aelodau'r gynulleidfa yn rhannu'r un cyfenw - Jones.

2005 Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol am Bensaernïaeth

2005 Gwobr y Confensiwn Ewropeaidd am Waith Dur Adeileddol am ddefnydd creadigol ac eithriadol o ddur mewn pensaernïaeth ac adeiladu

2005 Gwobr MIPIM (y Gynhadledd Eiddo Rhyngwladol) am ragoriaeth

2005 Gwobr Ansawdd Ymgorfforol

2005 Gwobr RICS (Cymru)