Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwirfoddolwch yn y Ganolfan

Helpwch ni i Greu Ysbrydoliaeth i Gymru a Chreu Argraff ar y Byd.


Fel cartref Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio, rydym wedi croesawu mwy na 16.5 miliwn o bobl drwy'n drysau ers agor yn 2004, a pharhawn i fod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru i ymwelwyr.

  • WMC-Volunteer-Logo-WEBLlwyfannwn gynyrchiadau o bob cwr o'r byd, gan sicrhau bod ein gwaith yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb.

  • Crëwn gynyrchiadau a digwyddiadau 'gwnaed yng Nghymru' sy'n arddangos doniau, diwylliant a threftadaeth Cymru i'r byd.

  • Ac rydym yn ganolbwynt diwylliannol i Gymru - yn lle i bawb o bob cefndir fwynhau a chyfranogi o'r celfyddydau. 


Drwy'n hymrwymiad i greu profiadau uchelgeisiol ac sy'n newid bywyd sy'n ehangu gorwelion, rydym wrth ein bodd o gyhoeddi y byddwn yn croesawu'n cymuned i ymgysylltu rhagor â'r celfyddydau drwy gymryd rhan mewn cynllun gwirfoddoli newydd sbon. 

Croesawn ddatganiadau o ddiddordeb oddi wrth bawb sydd eisiau profi'r hyn sydd gennym i'w gynnig. 


Mae'r Ganolfan yn lle cyffrous a bywiog i fod ynddi - gan groesawu ymwelwyr newydd a heriau newydd yn ddyddiol. 

Mae'n ysbrydoli, yn ysgogi ac yn eithriadol o werth chweil, a gwahoddwn bawb sy'n chwilio am brofiad newydd i chwarae'u rhan. 

Mae arnom eisiau clywed gan bobl o bob lliw a llun sydd eisiau gwirfoddoli'u hamser, sydd eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ennill sgiliau newydd, cyfarfod â phobl newydd, bod yn rhan o amgylchedd hynod egnïol neu ond hybu'u diddordeb yn y celfyddydau.  

Yn y lle cyntaf, rydym yn chwilio am Dywyswyr Gwirfoddol i helpu i ddyrchafu'n gwasanaeth cwsmeriaid sy'n wasanaeth heb ei ail.

Byddwch yn ymuno â'n tîm Profiad Cwsmeriaid bendigedig, a'i brif rôl yw rhoi croeso Cymreig cynnes i'r cyhoedd i'r Ganolfan, a sicrhau bod pob ymwelydd yn gallu mwynhau'r Ganolfan mewn amgylchedd diogel a chroesawgar.  Mae ein holl wirfoddolwyr yn derbyn cwrs cynefino a hyfforddiant llawn, ynghyd â swyddwisg a bathodyn.  Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn gallu gwylio'r ystod amrywiol o sioeau fel rhan o'n rhaglen artistig fythol gynyddol.

Byddwn yn cynnal diwrnodau galw heibio dros yr wythnosau nesaf lle y gall gwirfoddolwyr â diddordeb gyfarfod â'r tîm, canfod mwy o wybodaeth a gofyn cwestiynau ynglŷn â sut i gymryd rhan.  Edrychwch ar dudalennau'n cyfryngau cymdeithasol i weld dyddiadau.

Byddem yn eich gwahodd i ymgeisio neu i rannu'r newyddion hyn gyda'ch rhwydwaith.  Edrychwn ymlaen at dderbyn datganiadau o ddiddordeb i ymuno â thîm hynod egnïol!

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

 

Diwrnodau 4-8 awr, cyn ac yn ystod yr .yl . yn dibynnu pryd y byddwch ar gael, ac ifw drafod

Gŵyl y Llais: Gweinyddwr Marchnata Gwirfoddol  14/05/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Bydd angen ichi fod ar gael i wneud amryw o sifftiau gwahanol rhwng 7 ac 17 Mehefin 2018. Gall y sifftiau hyn bara rhwng 4 ac 8 awr.

Gŵyl y Llais: Cynorthwyydd Gŵyl Gwirfoddol  14/05/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch eisiau mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at

gwirfoddoli@wmc.org.uk

 

volunteerimage2

volunteerimage3