Skip to Navigation | Skip to Content |

Y Celfyddydau a Datblygu Cynulleidfa

Mae Adran y Celfyddydau a Datblygu Cynulleidfa yn gyfrifol am greu gweledigaeth artistig gydlynol i'r Ganolfan a'n gwneud yn theatr a chanolfan gelfyddydol o'r radd flaenaf gan greu, hyrwyddo a chyflwyno'r gweithgareddau celfyddydol amlddisgyblaethol rhyngwladol, cenedlaethol a lleol gorau, gan ddod â'r gorau o'r byd i Gymru a dangos y gorau o Gymru i'r byd.

Mae portffolio'r Celfyddydau a Datblygu Cynulleidfa yn ymrwymedig i integreiddio gwaith rhaglennu a marchnata sy'n rhoi'r gynulleidfa, yn ogystal â'r celfyddydau, wrth wraidd y sefydliad.

Mae'r portffolio yn arwain meysydd Rhaglennu Artistig, Theatr Fasnachol, Dysgu a Chyfranogi, a Marchnata a Chyfathrebu tra'n sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl i hwyluso gwaith sefydliadau preswyl y Ganolfan a meithrin partneriaethau cydweithredol â nhw.