Skip to Navigation | Skip to Content |

Datblygu Busnes

Mae portffolio eang Datblygu Busnes yn cynnwys ystod helaeth o dimau, o Wasanaethau i Ymwelwyr a Rheoli Gweithrediadau i Werthu Digwyddiadau a Chynadleddau, partneriaid busnes y Ganolfan a'r swyddogaeth arlwyo fewnol, gan gynnwys ffresh.

Tîm Blaen y Tŷ sy'n arwain y rhaglen gofal cwsmeriaid yn y sefydliad, a chipiodd y Ganolfan wobr Ansawdd a Gofal Cwsmeriaid 2007 Croeso Cymru a gwobr Theatr Fwyaf Croesawgar 2008 Cymdeithas y Rheolwyr Theatrau yn ei sgil. Y Ganolfan yw'r unig theatr yn y DU sydd wedi bod ar restr fer y wobr genedlaethol yma deirgwaith o'r bron.
 
Mae'r portffolio yn gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu Tessitura, sef pecyn TG canolog y sefydliad, a'r adnodd Rheoli Cydberthnasau â Chwsmeriaid a ddefnyddir gan dimau Gwerth Tocynnau, Marchnata a Chodi Arian y Ganolfan. Mae'r system hefyd yn diwallu anghenion ei phartneriaid consortiwm, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.