Skip to Navigation | Skip to Content |

Gweithrediadau Lleoliad

Mae'r adrannau Rheoli Ystadau, Technegau Llwyfan, a Diogelwch wedi'u cwmpasu o fewn y portffolio Gweithrediadau Lleoliad. Mae'n sicrhau bod Canolfan Mileniwm Cymru yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth statudol a bod gwasanaethau cost-effeithiol yn cael eu darparu i safon uchel yn gyson bob amser.

Ymhlith y swyddogaethau mae'r adran Rheoli Ystadau yn gyfrifol amdanynt mae rheoli cyfleusterau, prosiectau sy'n ymwneud ag adeiladu, cynnal a chadw ataliol, cynnal a chadw a gwaith electronig, glanhau, ISO 14001 a'r amgylchedd, trwyddedu ac yswiriant.

Yr adran Technegau Llwyfan sy'n gyfrifol am yr agweddau technegol ar y llwyfan a'r theatr gan roi pob math o gymorth technegol arall hefyd yn y Ganolfan.

Yr adran Ddiogelwch sy'n gyfrifol am ddarparu amgylchedd diogel yn y Ganolfan ac o'i hamgylch, cysylltu â'r awdurdodau allanol perthnasol, cynllunio a rheoli digwyddiadau mawr, ac Iechyd a Diogelwch.