Skip to Navigation | Skip to Content |

Huw Williams a Geraint Tilsley


Huw WilliamsMae Huw Williams yn bartner yn swyddfa'r cyfreithwyr Geldard LLP yng Nghaerdydd, lle mae'n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus. Mae'n ysgrifennydd cwmni Canolfan Mileniwm Cymru ers 1998, ond mae'r prosiect i adeiladu canolfan genedlaethol ar gyfer y celfyddydau perfformio ym Mae Caerdydd wedi bod yn rhan o'i fywyd proffesiynol ers 1988. Mae Huw yn Ymddiriedolwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn aelod o Bwyllgor Cyfraith Cynllunio a'r Amgylchedd a Phwyllgor Cymru Cymdeithas y Cyfreithwyr, ac yn aelod o bwyllgor gweithredol Cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus a Hawliau Dynol Cymru. Mae hefyd yn aelod o Gyngor Cymdeithas Prifysgol Rhydychen. Yn wreiddiol o Lanelli, Sir Gaerfyrddin, mae'n byw erbyn hyn ym Mhenarth ger Caerdydd ac yn siaradwr Cymraeg.

 

 

Geraint-Tilsley
Mae Geraint Tilsley hefyd yn bartner yn swyddfa Geldards LLP yng Nghaerdydd ac mae'n arbenigo mewn cyllid corfforaethol a llywodraethu corfforaethol. Mae wedi ymwneud â Chanolfan Mileniwm Cymru ers 2000 a chafodd ei benodi fel cyd-ysgrifennydd y cwmni yn 2013. Mae ei waith ym myd y celfyddydau a diwylliant yn cynnwys ymgynghori Cyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn â'u cyllid cyfalaf i nifer o gyrff blaenllaw yn y celfyddydau yng Nghymru dros y deng mlynedd ddiwethaf. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, mae Geraint yn siaradwr Cymraeg sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.