Skip to Navigation | Skip to Content |

Graeme Farrow - Cyfarwyddwr Artistig

GFGaned a magwyd Graeme yn Sunderland ac enillodd radd mewn Ffrangeg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Leeds. Symudodd i Ogledd Iwerddon i astudio ei MBA ym Mhrifysgol Ulster, ac ers hynny mae wedi dilyn gyrfa lwyddiannus iawn yn y celfyddydau yn Belfast ac wedyn yn Londonderry.

Ym 1999 ymunodd â Thîm Gŵyl Belfast ac yn 2006 daeth yn gyfarwyddwr arni, gan ddatblygu'r ŵyl yn un o'r prif wyliau celfyddydol ym Mhrydain ac Iwerddon yn 2012, yn ystod cyfnod oedd yn arwain at ben-blwydd arbennig yr ŵyl yn 50. Cyn ymuno â chwmni'r Ddinas Diwylliant, cafodd ei ddyrchafu'n Bennaeth Diwylliant a'r Celfyddydau ym Mhrifysgol Queen's, Belfast ac roedd yn gyfrifol, nid yn unig am yr ŵyl, ond hefyd am Theatr Ffilm Queen's ac Oriel Naughton.

Yn ddiweddar, Graeme oedd yn bennaf gyfrifol am gynllunio a chyflwyno rhaglen £14.1m ar gyfer Dinas Diwylliant gyntaf y DU, Derry-Londonderry sydd wedi cael ei gydnabod fel llwyddiant ysgubol gan bobl leol, beirniaid a'r cyfryngau. Gellir priodoli llawer o'r llwyddiant i fewnbwn Graeme, nid yn unig ei greadigrwydd ond ei uchelgais hefyd, a'i galluogodd i gyflwyno Gwobr glodfawr Turner y tu allan i Loegr am y tro cyntaf yn y 29 mlynedd ers ei sefydlu.

Graeme oedd enillydd cyntaf gwobr Unigolyn y Flwyddyn yng Ngwobrau Celfyddydau Gogledd Iwerddon ac enwyd yn un o gyflawnwyr amlycaf Gogledd Iwerddon i'r rhai o dan 40 oed.