Skip to Navigation | Skip to Content |

David Pearce - Perfformiad Busnes

David PearceDaw David yn wreiddiol o Bort Talbot, ac mae bellach yn byw ar Benrhyn Gŵ

yr. Mae'n rhan o'r tîm arweinwyr strategol sy'n gyfrifol am arweinyddiaeth busnes ac artistig cyffredinol y Ganolfan.

Yn ystod ei gyfnod yn y Ganolfan, mae David wedi arwain nifer o ddatblygiadau strategol, gan gynnwys sefydlu'r rhaglen gofal cwsmer, wnaeth arwain at y Ganolfan i ennill Gwobr Ansawdd a Gofal Cwsmer Croeso Cymru 2007,  Theatr Fwyaf Croesawgar yn y DU yn 2008 a 2014, a'r wobr twristiaeth fel yr Atyniad Mwyaf Cyfeillgar i Fysus yn 2012.

Hefyd yn ystod y cyfnod yma, daeth y Ganolfan yn ddaliwr trwydded Tessitura - y sefydliad cyntaf yn Ewrop - ac yn 2008 daeth yn un o'r consortia cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio'r feddalwedd (sydd wedi'i chefnogi gan dîm technegol y Ganolfan). Ers hynny, mae'r sefydliadau canlynol wedi ymuno â'r Ganolfan i gydweithio a rhannu'r feddalwedd:

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Opera Cenedlaethol Cymru
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Venue Cymru
Liverpool Everyman Theatre & Playhouse
National Theatre Wales

Yn 2009, arweiniodd David y broses o ddod â gwasanaethau bwyd a diod y Ganolfan yn fewnol. Cafodd yr ymrwymiad yma o ddefnyddio'r cynhwysion lleol gorau ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru ac o ganlyniad, y sefydliad oedd y cyntaf i'w gael ei enwi'n bartner Cymru y Gwir Flas.

Yn 2015, enillodd y Ganolfan Gwobr y Frenhines am Fenter -  acolâd uchaf y DU am lwyddiannau busnes - ym maes Datblygiad Cynaliadwy. Mae Gwobr y Frenhines yn cydnabod ein hymrwymiad i dafoli agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y busnes er mwyn darparu agwedd cynaliadwy i gyflwyno diwylliant yng Nghymru, drwy ail-fuddsoddi'r elw yn ôl i gangen elusennol y busnes ar gyfer prosiectau Dysgu Creadigol a Chymunedol.

Cyn ymuno â'r Ganolfan pan agorodd yn 2004, bu David yn gweithio mewn nifer o swyddi rheoli gyda sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Roedd y rhain yn cynnwys y Theatre Royal (Plymouth) Ltd, ble'r oedd yn Gyfarwyddwr Gweithredol.

Mae David yn Aelod o'r Hospital Club, yn ymddiriedolwr o Gymdeithas Mentrau Diwylliannol ac yn aelod o Fwrdd Tessitura Network.