Skip to Navigation | Skip to Content |

Mathew Milsom - Rheolwr Gyfarwyddwr

Mathew MilsomBrodor o Gaerdydd yw Mathew Milsom a ymunodd â Chanolfan Mileniwm Cymru yn 2006 fel ymgynghorydd ar ôl cyfnod o redeg cwmni llwyddiannus ei hun yn ymgynghori busnesau. Ar ôl hynny, fe'i penodwyd fel Cyfarwyddwr Cyllid. Gyda'i stiwardiaeth gyllidol ofalus a thrwy weithio â'r Bwrdd a'r uwch dîm rheoli, fe sicrhaodd sefydlogrwydd ariannol y busnes. Y Ganolfan bellach yw un o'r prosiectau Mileniwm mwyaf llwyddiannus a ariannwyd gan y Loteri. Ar ôl gweithio fel Prif Weithredwr dros dro yn 2009-10, fe'i penodwyd fel Rheolwr Gyfarwyddwr yn 2013.

Mae Mathew wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl Caerdydd a Chymru gyfan yn cael y budd cyhoeddus mwyaf posib o'r Ganolfan. Mae hefyd yn angerddol dros ymestyn gorwelion pobl ifanc trwy'r celfyddydau, yn arbennig y rheiny sy'n dod o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Mae hefyd yn credu y dylai Canolfan Mileniwm Cymru arwain y ffordd. O ganlyniad i hynny, mae'r Ganolfan bellach yn rhannu arferion gorau yn y celfyddydau, yn ogystal â sectorau busnes eraill, gan gynnwys gweithgynhyrchu, yn arbennig yn y maes cynaliadwyedd.

Mae Mathew yn aelod o Sefydliad Siartredig y Cyfrifyddion.