Skip to Navigation | Skip to Content |

Bleddyn Phillips

BleddynPhillipsMae Bleddyn Phillips yn bartner uwch ac yn Bennaeth Byd-Eang Ymarfer Olew a Nwy i’r cwmni cyfreithiol, Clifford Chance.

Fe dreuliodd ei flynyddoedd cynnar yn Ne Orllewin Cymru – mae’n dod o Lanelli’n wreiddiol ac fe fagwyd yn Sir Benfro. Mae ei addysg uwch a’i yrfa wedi peri iddo fyw yn ardal Llundain yn bennaf – er ei fod hefyd wedi gweithio a byw mewn nifer o lefydd tramor, yn ddiweddar ym Moscow a chyn  hynny ym Mharis, Singapore a San Francisco.

Fel nifer o’i gyd-Gymry, mae Bleddyn yn gefnogwr brwd i gerddoriaeth a gweithgareddau diwylliannol yn ogystal â’r bêl hirgrwn fel y Cadeirydd i Glwb Rygbi Cymry Llundain ac fel Cyfarwyddwr i’r Llanelli Scarlets. Mae Bleddyn hefyd yn siaradwr Cymraeg ac, er ei fod yn byw yn Llundain, mae’n ymweld â Chymru a’i wreiddiau yn aml.