Skip to Navigation | Skip to Content |

Fiona Morris

FionaFiona Morris yw Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Creadigol The Space - sefydliad datblygu a chomisiynu a gafodd ei sefydlu gan y BBC a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Cenhadaeth The Space yw datblygu a chomisiynu celfyddyd yn ddigidol. Mae’n cefnogi artistiaid a sefydliadau sy’n gwneud yn fawr o gyfleoedd technoleg drwy gynyddu cyrhaeddiad gweithgareddau presennol mewn ffyrdd arloesol, drwy ddenu cynulleidfaoedd newydd i gelf a thrwy archwilio’r potensial i greu profiadau artistig newydd gan ddefnyddio technoleg ddigidol.

Ymunodd â The Space ym mis Ionawr 2016 ar ôl 3 mlynedd fel pennaeth celfyddydau a pherfformiad yn Leopard Films UK. Mae hi’n parhau i gynhyrchu rhaglenni ar gyfer y BBC ar ôl gweithio yn BBC Wales. Fiona oedd cynhyrchydd gweithredol y rhaglen ddogfen arobryn Passion Port Talbot gan Michael Sheen - yn ogystal â chynyrchiadau ar gyfer Channel 4, Sky, darlledwyr ledled y byd ac mewn partneriaeth ddigidol â chwmnïau digidol a DVD. Mae hi wedi cynhyrchu amrywiaeth eang o ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnwys perfformiadau a rhaglenni dogfen ac adloniant sydd wedi derbyn gwobrau Grammy a BAFTA.

Fiona hefyd yw sylfaenydd bwrdd yr elusen, Cape Farewell sy’n ceisio newid y ffordd y mae pobl yn edrych ar gynhesu byd-eang.