Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Anna Southall - Dirprwy Gadeirydd

courtesy of the Big Lottery Fund

Mae Anna wedi mwynhau gyrfa hir ac amrywiol yn y sector diwylliannol. Yn gyntaf, bu'n gweithio fel cadwraethwr yng ngaleri Tate, yna fel Cyfarwyddwr Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru ac yn ddiweddarach yn Brif Weithredwraig yr MLVA, y Cyngor Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau.

Ers 1975 mae hi wedi gwasanaethu ar nifer o fyrddau sy’n dosbarthu grantiau, rhai yn annibynnol ac yn y sector cyhoeddus. Bu’n gadeirydd i’r Barrow Cadbury Trust o 1996 i 2006 ac mae’n parhau fel Prif Ymddiriedolwraig ar gyfer rhaglen Oedolion Ifanc a Chyfiawnder Troseddol. Yn 2004 ymunodd â Bwrdd Gronfa’r Loteri Fawr, gan wasanaethu fel Is-gadeirydd rhwng 2006 a 2014.

Yn ogystal â’i rôl gyda Barrow Cadbury, Anna yw ymddiriedolwraig rhaglen Clore Social Leadership. Mae hi hefyd yn ymwneud â nifer o sefydliadau ym Mryste lle mae hi’n byw; fel Cadeirydd dros dro yn yr Arnolfini (canolfan celfyddydau cyfoes), ymddiriedolwraig Tobacco Factory Arts Trust, ac yn gadeirydd anweithredol Bristol Together, sy’n hyfforddi ac yn cyflogi cyn-droseddwyr. 

Llun trwy garedigrwydd y Gronfa Loteri Fawr