Skip to Navigation | Skip to Content |

Carol Bell

Carol BellDaw Carol Bell o Felindre ger Abertawe, ond mae hi bellach yn rhannu ei hamser rhwng Llundain a Chaerdydd. Astudiodd y Gwyddorau Naturiol cyn ymuno â'r diwydiant nwy ac olew ac mae wedi bod yn rhan o'r diwydiant ers hynny (naill ai yn y diwydiant ei hun neu fel cynghorwr mewn bancio buddsoddol). Fel siaradwraig Cymraeg, mae Carol yn ddarlledwraig gyson ar faterion ynni a busnes eraill.

Gadawodd Carol y Ddinas ar ddiwedd 1999 i gwblhau doethuriaeth mewn Archeoleg Masnach Hynafol am bedair blynedd. Yn ystod y cyfnod yma, cadwodd mewn cysylltiad â'r diwydiant buddsoddi ac olew a nwy gan ddod yn aelod o amrywiaeth o fyrddau a phwyllgorau buddsoddi. Wedi iddi gwblhau ei gradd Doethuriaeth a chyhoeddi llyfr, dilynodd yrfa luosog yn cyfuno gwasanaethu ar fyrddau cwmnïau ynni rhyngwladol ac elusennau mewn sffêr addysg a diwylliannol. Yng Nghymru, mae hi'n aelod o Awdurdod sy'n llywodraethu S4C, ymddiriedolwr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn aelod o Gyngor Prifysgol Caerdydd, aelod o Banel Sector Llywodraeth Cymru ar Egni a'r Amgylchedd ac yn aelod ar fwrdd Cyllid Cymru. Mae hi hefyd yn Gymrodyr Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant.