Skip to Navigation | Skip to Content |

Ian Hargreaves CBE

ian-hargreavesMae Ian Hargreaves yn Athro Economi Ddigidol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae rhan helaeth o'i yrfa wedi bod ym maes newyddiaduraeth: mae'i rolau blaenorol yn cynnwys Dirprwy Olygydd y Financial Times; Golygydd yr Independent; Golygydd y New Statesman a Chyfarwyddwr Newyddion a Materion Cyfoes y BBC. Mae ganddo berthynas hirhoedlog gydag Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd. Mae'i waith presennol ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar yr economi ddigidol greadigol. Ei lyfr diweddaraf yw The Creative Citizen Unbound: how social media contribute to democracy, communities and the creative economy. (Policy Press, 2016).

Mae Ian yn byw, gyda'i deulu, ym Mhenarth. Mae hefyd yn aelod bwrdd i National Theatre Wales a'r Alacrity Foundation. Mae wedi chwarae rolau ymgynghorol yn llywodraethau Cymru a'r DU, i'r Comisiwn Ewropeaidd a Swyddfa Eiddo Deallusol yr UE. Mae'n Gymrawd Hŷn i'r Lisbon Council, y felin drafod ym Mrwsel; ac yn aelod o fwrdd ymgynghorol economi greadigol Nesta, elusen dyfeisgarwch y DU.