Skip to Navigation | Skip to Content |

Mererid Hopwood

Mererid-HopwoodWedi ei magu yng Nghaerdydd a'i gwreiddiau yn Sir Benfro, mae Mererid wedi ymgartrefu ers blynyddoedd yng Nghaerfyrddin. Ar ôl astudio Ieithoedd Modern yn Aberystwyth, enillodd ddoethuriaeth o Goleg y Brifysgol Llundain. Yna, bu'n darlithio ym Mhrifysgol Abertawe cyn arwain tîm Cyngor y Celfyddydau yn swyddfa'r Canolbarth a'r Gorllewin. Dychwelodd i fyd addysg, ac erbyn hyn mae'n Athro yng Nghyfadran Addysg a Chymunedau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Enillodd Gadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol a bu'n Fardd Plant Cymru yn 2005. Yn 2011 enillodd Wobr Glyndwr am ei chyfraniad i lenyddiaeth yng Nghymru. Cafodd gyfle i gyflwyno rhaglenni teledu a radio a chyhoeddi llyfrau i blant ac oedolion. Mae'n aelod brwd o fwrdd Cymdeithas y Cymod a Gorsedd y Beirdd, yn gymrawd Llenyddiaeth Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn llywydd anrhydeddus i Gymdeithas Waldo.