Skip to Navigation | Skip to Content |

Peter Swinburn - Cadeirydd

Peter-SwinburnYn wreiddiol o Benywaun yng Nghymoedd De Cymru, astudiodd Peter Economeg ym Mhrifysgol Cymru ac aeth ymlaen i weithio yn y diwydiant cwrw, gan ymuno â Coors yn ystod cyfnod prynu busnes Bass UK yn 2002. Yn ystod ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, arweiniodd y cwmni drwy gyfnod o dwf a newid sylweddol, gan leihau costau gweithredu yn sylweddol, gwella effeithlonrwydd ac ail-fuddsoddi mewn twf wedi'i arwain gan frand. Ar yr un pryd, sefydlodd Molson Coors - cwmni a grëwyd yn 2005 drwy uno busnesau Molson o Ganada a Coors o'r UDA - gan uno diwylliannau a chymhwyso cynaliadwyedd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae rhai o gerrig milltir yn ystod cyfnod Peter yn cynnwys ffurfio MillerCoors JV yn yr UDA, caffaeliad StarBev yn Ewrop a datblygu brandiau byd-eang cryf ac addawol.

Mae llwyddiant Peter fel dyn busnes rhyngwladol yn ymwneud â chreu a datblygu pensaernïaeth brand, ymateb cwsmeriaid, perfformiad manwerthu, cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithio a gwerthiannau. Mae Peter a'i wraig Janet wedi bod â diddordeb hir sefydlog yn y celfyddydau ers blynyddoedd gan ddod yn gefnogwyr o'r Ganolfan yn 2015 - a chydnabod angerdd a photensial y canolbwynt diwylliannol yma yn y Bae. Mae dau o blant Peter a Janet hefyd yn gyfarwydd iawn â'r celfyddydau a'r cyfryngau. Mae eu mab Rhys wedi'i hyfforddi'n actor yn yr Old Vic, a'u merch Jessie yn newyddiadurwraig ymchwiliol ar raglen X-Ray y BBC.

Cyn ymuno fel ymddiriedolwr y Ganolfan, roedd Peter yn aelod o Fwrdd 'Canolfan Denver ar gyfer y Celfyddydau Perfformio' - un o ganolfannau diwylliannol mwyaf yn yr Unol Daleithiau ac mae'n parhau fel ymddiriedolwr ar amryw o sefydliadau corfforaethol a phreifat yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig.