Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Raj Kumar Aggarwal OBE

Raj-Kumar-AggarwalMae Raj yn Fferyllydd Cymunedol ac yn Reolwr Gyfarwyddwr Grŵp Aggarwal. Astudiodd yn Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd, lle graddiodd ym 1972. Bu’n gweithio yn nhîm rheoli Boots plc tan 1983 lle bu’n rheoli siopau mawr ar draws y wlad. Mae'n golofnydd ar iechyd yn y Western Mail, yn ymgynghorydd ar amryw Bwyllograu Iechyd a Fferylliaeth ac yn gyn-aelod o Grŵp Cyflawni Strategol ar Fferylliaeth. Fe dderbyniodd y wobr UK Pharmacy Business Entrepreneur yn 2010 ac yn 2012 fe’i anrhydeddwyd gyda gwobr arbennig gan Welsh Chemist Review am ei gyfraniad arbennig i Fferylliaeth.

Mae Raj wedi cyfrannu’n hael o’i amser tuag at weithgareddau elusennol ac mae’n Gadeirydd Sefydliad yr Arennau Cymru. Mae hefyd yn gyfarwyddwr ac yn aelod o Fwrdd Clwb Busnes Caerdydd a Chyngor Busness Rhyngwladol Cymru ac yn aelod cyngor o'r Grŵp Russell, Prifysgol Caerdydd. Mae wedi'i wobrwyo gyda chymrodoriaethau i'r Gymdeithas Fferylliaeth Brenhinol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru.

Apwyntiwyd Raj fel yr Is-gennad Anrhydeddus gyntaf dros India yng Nghymru, gan Arlywydd India yn 2012. Mae hefyd yn Ddirprwy Arglwydd Raglaw De Morgannwg.  

Derbyniodd OBE yn 2007 am wasanaethau i fferylliaeth, y gymuned Asiaidd a gwasanaethau elusennol.