Skip to Navigation | Skip to Content |

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno...

Fel un o brif ganolfannau celfyddydau’r DU, rydyn ni’n hyrwyddo, yn creu ac yn cyflwyno’r gwaith cenedlaethol a lleol gorau mewn gwahanol ffurfiau celfyddydol, o sioeau cerdd mawr i opera, drama, dawns glasurol a chyfoes, i syrcas. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae’r Ganolfan wedi datblygu’r gwaith mae’n ei gynhyrchu a’i gyd-gynhyrchu gyda chynyrchiadau fel y rhai a welwch isod - ac mae hynny wedi ein galluogi i ymestyn cyrhaeddiad, amrywiaeth a dyfnder ein gweithgareddau, gan sicrhau eu bod yn berthnasol i gymunedau ledled Cymru a thu hwnt ac annog uchelgais.

Mae'r cynyrchiadau canlynol gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gael i'w teithio; cysylltwch â Louise Miles-Crust, Pennaeth Rhaglennu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar louise.miles-crust@wmc.org.uk / 029 2063 4631 i drafod, ac am ragor o wybodaeth.

 

Man to Man

O'r ddrama Jacke Wie Hose gan Manfred Karge.
Addasiad Llwyfan gan Alexandra Wood.


Un tro, roedd merch ifanc o'r enw Ella Gericke. Roedd hi'n byw gyda'i g?r Max, nes iddo farw un diwrnod.

A daeth y Natsïaid...

Drama un fenyw yw Man to Man sy'n adrodd stori brwydr a chymeriad penderfynol Ella wrth iddi geisio byw yn yr Almaen Natsïaidd, ble nad oes ganddi unrhyw ddewis ond cymryd lle ei gŵr marw er mwyn goroesi.

Ond, oes ganddi ddewis arall?


Agorodd cynhyrchiad deinamig Canolfan Mileniwm Cymru o Man to Man gan Manfred Karge i adolygiadau 5 seren ym Mawrth 2015. Wedi'i haddasu gan y dramodydd adnabyddus, Alexandra Wood, mae'r fersiwn newydd yn uno talentau tîm creadigol sydd wedi ennill llond lle o wobrau Tony ag Olivier, ac wedi'u harwain gan y cyfarwyddwyr Bruce Guthrie a Scott Graham (Cyfarwyddwr Artistig Frantic Assembly: The Curious Incident of the Dog in the Nighttime West End/Broadway). Mae'r sioe yn teithio i Ŵyl Gaeredin fis Awst blwyddyn yma.

starstarstarstarstar 

"Margaret Ann Bain gives one of the most tireless and faultless performances a Welsh stage has seen in some time"
The Arts Desk | Mwy

"Sharply directed and fearlessly executed. Margaret Ann Bain gives a tour de force performance. The fusion of movement and visuals with light and sound is spellbinding and scintillating."
Matthew Bulgo: Actor a Dramodydd, Dirty Protest

"A powerful performance...striking use of physicality on stage. Outstanding production values."
Guy O'Donnell: Cydlynydd, Young Critics Wales

 

 

Cynyrchiadau'r Gorffennol

Traverse Theatre Company a Chanolfan Mileniwm Cymru

I'm With The Band


I'm with The Band SMALLMae Cymro, Albanwr, Sais a Gwyddel o Ogledd Iwerddon yn camu i stiwdio recordio ac yn ffurfio The Union. Ond mae'r band roc-Indi arloesol yma, er mor boblogaidd a llwyddiannus, ar fin chwalu.

Pan ddaw problemau ariannol i'w herio ac mae Barry, y gitarydd o'r Alban, yn gadael y band mae gwahanol ddyheadau creadigol yn brwydro yn erbyn cysylltiadau dwfn.  A all The Union aros yn unedig?

Gyda cherddoriaeth fyw gan y pedwar perfformiwr, mae I'm With the Band yn ymateb ffraeth ac amserol i'r newidiadau yn y sefyllfa wleidyddol sydd ohoni. Ysgrifennwyd y ddrama gan Tim Price ac fe'i cyfarwyddir gan Gyfarwyddwr Cysylltiol y Traverse, Hamish Pirie - sef y ddau a greodd y cynhyrchiad Salt, Root and Roe, a enwebwyd am wobr Olivier.

starstarstarstarstar
"A piece of compelling quality drama."
The Independent

starstarstarstar
"Audacious and irreverant."
The Herald

starstarstarstar
"Loud, proud, fresh and vibrant and comes highly recommended."
The Public Reviews 

 

Cynhyrchiad Coreo Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru
ar y cyd â Calon TV

Sioe Igam Ogam

IgamOgam-smallDyma Igam Ogam, sef y rhaglen deledu boblogaidd i blant (S4C a Milkshake Channel 5), ar ei newydd wedd – fel sioe lwyfan llawn hwyl ac egni ar gyfer plant bach a’u teuluoedd.

Mae Igam Ogam yn ferch ogof fach gyda chymeriad mawr ac mae hi wrth ei bodd yn chwarae gyda’i ffrind, Roli. Ond wrth i’r ddau fownsio a rholio o gwmpas yr ogof un diwrnod, mae Igam yn dod o hyd i ffrind newydd… ei chysgod.

Gyda set liwgar, pypedau, brêc-ddawnsio a llond y lle o ganu a dawnsio i'r rhai bach, mae’r sioe ddawns hyfryd yma i blant yn dod ag Igam Ogam a’i ffrindiau yn fyw ar lwyfan.

monkey"A marvellous treat… splendid performances" / "This production brings the characters in the story to life and captivates the capacity audience who all shout and wave and sing with gusto"
Michael Kelligan

 

1920 x 1080 The Igam Ogam Show FINAL from COREO CYMRU on Vimeo.

 

 


Canfolfan Mileniwm Cymru
ar y cyd â Theatr na nÓg

Ma' Bili'n Bwrw'r Bronco

Ma' Bili 'n Bwrw'r Bronco

Addasiad Cymraeg Jeremi Cockram o ddrama Grid Iron, Decky Does a Bronco gan y dramodydd Douglas Maxwell yw Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco.

Ti’n sefyll ar swing a’i wthio lan mor uchel â phosib, cyn cicio’r sedd lan dros y bar wrth i ti neidio bant. I fachgen naw oed, bwrw’r bronco yw’r peth gorau yn y byd... Mae hi’n 1983 ac mae pum crwt ifanc yn treulio’u haf yn cicio’u sodlau mewn parc ar stad o dai yng Nghwm Tawe. Maen nhw ddigon bodlon eu byd yn llenwi’r orie gwag rhwng ffwtbol, rygbi, ymladd a Star Wars ’da’u hobsesiwn newydd o fwrw’r bronco. Ond mae digwyddiad ysgytwol yn rhoi diwedd ar eu direidi chwareus, ac yn gadael ei farc am byth.

"Roedd y cynhyrchiad yn llwyddiant ysgubol."
Lyn Jones

“Roedd y perfformiad yn un egniol a chymhellol iawn”
Elin Williams