Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Carem Ddiolch i...

Dymuna Canolfan Mileniwm Cymru ddiolch i'r Cwmnïau, Unigolion, Ymddiriedolaethau a Noddwyr Statudol canlynol am eu cefnogaeth barhaus:Partneriaid

 Cardiff-waterside-logo

future 

 

 

Prif Gefnogwyr Corfforaethol 
 

Lloyds

castell-howell-foods

TSD---web NEW 

   

Cefnogwyr Corfforaethol Arweiniol

ASITC - web

  artsandbusiness

CMET-landscape-logo_blue-(5)
 Edwards---web-(2) geldards PENDERYN web
  Principality - web 

 

 

Cefnogwyr Corfforaethol

 ABP-new-logo

 arup

Atradius - web 

  Capital Apartments web

clearchannel 

Mermaid Quay - web 

 logo-sony

 ThomasCarroll

 

 

Cefnogaeth Unigol

 

Noddwr Sefydlu
Syr Donald Gordon

 

Cefnogaeth Arbennig 
 
 

 

david-morgan

 

 

 

     
 

Cefnogaeth Arbennig
Peter a Babs Thomas
David Seligman OBE a Philippa Seligman
 
Cylch y Cadeirydd
Dr Carol Bell
Syr David Davies
Y Fonesig Vivien Duffield DBE
Diane a Henry Engelhardt
Dyfrig a Heather John
Alan a Maggie Peterson
Y Fonesig Anne Pringle a Mr Bleddyn Phillips
Syr David Prosser
Yr Arglwydd a'r Arglwyddes Rowe-Beddoe
Mr Peter a Mrs Janet Swinburn
Y Teulu Turner

Rhes y Cynhyrchwyr
Stage Entertainment
 
Aelodau Platinwm
Raj Kumar Aggarwal OBE, DL
Ms Ayesha Al-Sabah
Mr David a Mrs Diana Andrews
Dean Barnard
Dr Carol Bell
Mary a David Beynon
Andrea a John Bryant
Mr Hugh Child a Ms Gwenda Griffith
Bob Clark
Mrs Janet Davies
Mr a Mr J Davies-Burrell
Mr Christian Du Cann
Mr P Ellis a Mrs V Wood
Sigi a Wynford Evans CBE
Russell Harris Q.C. a Mrs Nicola Harris
Andy a Jackie Ismail
Mr a Mrs Granville a Sheila John
Mr a Mrs William R Jones
Mr Hopkin Joseph
Dr Phillip Lane
Yr Athro Michael Levi
Dr a Mrs Richard Logan
Mr Peter Mathias
Mr a Mrs Michael McGrane
George ac Alison Menzies
Dr M L Nussbaum
Dr Darren Owakee
Mathew a Lucy Prichard
Julienne Damaris Rowlands
Mr David Stevens CBE a
Mrs Heather Stevens CBE

Aelodau Aur
Mr Geraint Anderson
Cheryl Beach
Syr Michael Checkland
Mr J a Mrs A M Curtis
Paul Glyn Davies
Mr Philip Hughes Davies
Mrs Francesca Dawson
Mr Jason Digby
Mr Bryan Dredge
Sian Edwards
Luke a Rachel Fletcher
Dr Kirk Freeman
Lyndon Gibbs
Mr Stephen Griffiths
Mr Bart a Mrs Patricia Haines
Mr Philip Hawkins
Yr Athro a Mrs A J Hazell
Mr Peter a Mrs Katherine Heathcote
Gerald ac Edith Holtham
Mr Hywel Houghton-Jones
Janey Howell
Mr Richard Hoyle
Yr Arglwyddes Inkin
Syr Emyr a'r Arglwyddes Lynn Jones Parry
Mrs Jackie Jones
Mr Andrew Lewis 
Dafydd Bowen Lewis
Jamie Mardon
Davina a Howard Morgan
Mr Mike Newman
Mrs Dianne Nicholls
Y Teulu Pearce
Fiona Peel
Hywel Peterson
Dr Andrew Potts
Jonathon Poyner
Mrs Eirlys Pritchard Jones
Mr a Mrs Janet Rees
Mrs Beverley Reynolds
Mr Colin Richards
Paul a Sue Rothwell
Mr Colin Rowland
Professor a Mrs D J Shale
James Slatter
Anna Southall
Derek Stabbins
Mr Malcolm Stammers
Mr Brian Stonhold
Jerry a Clare Symons
Andy Thomas
Mr Huw Thomas
Y Teulu Turner
Dr Anne Wake
Susan Wass
Mr Jeffrey Watts
Christopher J K Wood
8 Di-enw

 

 

 Diolch hefyd i bawb arall sy'n cyfrannu i'r Ganolfan.  
   

 Dymuna Canolfan Mileniwm Cymru ddiolch i’r holl Ymddiriedolaethau a Sefydliadau sydd wedi ein cefnogi ni hyd yma.    


 

Andrew Lloyd Webber Foundation 

colwinston  

wag
GW_BLUE_METAFILE web  english-welsh_compact_black web  Moondance-logo JPEG web
 acw WG_logo_landscape_cmyk web  nat-lottery 
 WAI_logo CMS 2 Solid swoop logo DARK GREY  CSRC3 

 

The Boshier-Hinton Foundation
The Concertina Charitable Trust
The D'Oyly Carte Charitable Trust
The Dyfrig and Heather John Charitable Trust
Ernest Cook Trust
Cyngor Gwynedd
Jenour Foundation
The John S Cohen Foundation


 

The Joseph Strong Frazer Trust
The Mary Homfray Charitable Trust
Simon Gibson Charitable Trust
Cronfa Ymddiriedolaeth Deddf y Degwm Abertawe
Cwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru
1 Di-enw