Skip to Navigation | Skip to Content |

Bwyta, Yfed a Siopa

P'un a ydych chi'n dod yma am bryd hamddenol yn y bae, mwynhau pryd o fwyd cyn sioe, yn galw i mewn am ddiod gyda ffrindiau neu'n prynu anrhegion, mae gan Ganolfan Mileniwm Cymru amrywiaeth eang o ddewisiadau cyffrous. Cewch hefyd fwynhau diodydd cyn y sioe neu yn ystod yr egwyl yn ein bariau Awen Penderyn, Stones a Horizons, lle mae'r ffenestri'n edrych allan trwy'r geiriau sydd ar flaen yr adeilad.

 

eatdrinkshop-ffreshlogoBwyty a Bar ffresh

Yn gweini’r bwyd gorau o Gymru gyda chynhwysion gan nifer o gyflenwyr sydd wedi ennill gwobrau.

“Great seasonality, quality cooking,
impeccable service”
Cardiff Life

 

 

foyerbar-thumb one-thumb Caffi crema-thumb

Bariau'r 
Cynteddau
 
Am ddiodydd cyn y perfformiad ac yn yr egwyl

One
Bar tapas a gwin cyfoes

Caffi
Coffi a byrbrydau

Crema
Siop goffi   

 
Gallech chi roi gwerth blwyddyn gyfan o brofiadau arbennig i rywun Nadolig yma, ac mae ein Tocynnau Rhodd yn ddewis delfrydol os nad ydych chi’n siŵr pa sioe i’w dewis i’ch ffrindiau a theulu.

promisegift-thumb certificate-thumb seat-thumb slate-thumb

Aelodaeth Rhodd
Addewid - Rhowch werth blwyddyn o brofiadau anhygoel a chynigion ecsgliwsif fel anrheg.

Tocynnau Rhodd
Anrheg delfrydol i rywun arbennig - profiad hyfryd, bythgofiadwy yn y theatr. 

Cymerwch eich Sedd
Mae Cymerwch eich Sedd yn gyfle unigryw i enwi sedd yn Theatr Donald Gordon. 

Mabwysiadu Llechen
Byddwch yn helpu i gefnogi cartref i'r celfyddydau a ffwrnais o greadigrwydd.

information-thumb portmeirion-thumb

Siop Roddion Portmeirion