Skip to Navigation | Skip to Content |

ffresh

ffresh-Cardiff-Life-quote

Bwyd a Diod


Mae gan ffresh fwydlenni tymhorol sy’n arddangos y gorau o gynnyrch Cymru. Yma, cewch fwynhau amrywiaeth odidog o gynnyrch lleol o brydau ysgafn i fwydlenni amgen, yn ogystal â diodydd a choctels moethus.

ffresh-2017-image-strip3

 
 
Bwydlenni

ffresh-2017-menu-smallDaw ein Prif Gogydd Marc Corfield â mwy na chwe blynedd o brofiad yn The Walnut Tree i'r Ganolfan, un o fwytai mwyaf poblogaidd Cymru sydd â sêr Michelin.

Gydag arbenigedd ymgynghorol Shaun Hill, mae Marc wedi datblygu bwydlenni sy'n gosod cynnyrch tymhorol o Gymru ar ganol llwyfan.  

 

Ein rhestr coctels newydd am haf 2018

   

Dod i weld sioe?

I archebu o'n bwydlen bryd o fwyd cyn y sioe, cliciwch isod neu ffoniwch 029 2063 6464.

ffresh

Pryd o Fwyd Cyn y Sioe 2018

Llun 01 Ion - Llun 31 Rhag 18
£16.50 - £23.50* (Blaendal o £5)
Ni allwch dalu ar-lein ar hyn o bryd. Ffoniwch 029 2063 6464 i archebu.
ffresh

Te Pnawn Traddodiadol gyda Welsh Brew 2018

Iau 04 Ion - Sad 24 Maw 18
£18
Archebion grŵp yn unig. Grwpiau o 10 neu fwy. Ffoniwch 02920636464, opsiwn 4
ffresh

Pryd o Fwyd Cyn y Sioe 2019

Maw 01 Ion - Maw 31 Rhag 19
£16.50 - £23.50* (Blaendal o £5)
Ni allwch dalu ar-lein ar hyn o bryd. Ffoniwch 029 2063 6464 i archebu.

 
Adloniant

 
Mae gennym ni hefyd raglen amrywiol o adloniant byw o’r radd flaenaf.

O gomedi fydd yn gwneud i chi chwerthin llond eich bol i sgiliau syrcas medrus a pherfformiadau theatr gerdd wefreiddiol, bydd rhywbeth at ddant pawb ar gael yma’n ffresh.
 

I weld y rhaglen lawn, ewch i wmc.org.uk/chwilfrydig