Skip to Navigation | Skip to Content |

Talebau Theatr SOLT - Cwestiynau Cyffredin

theatretoken
Talebau Theatr SOLT - Cwestiynau Cyffredin

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi penderfynu tynnu'n ôl rhag gwerthu a / neu gyfnewid Talebau Theatr SOLT o ddiwedd y dydd ar 31 Awst 2013.

Pam nad ydyn ni'n gwerthu Talebau Theatr o hyn ymlaen?

Mae gan Ganolfan Mileniwm Cymru ei Thocynnau Rhodd ei hunan sydd wedi cael eu defnyddio gan ein cwsmeriaid ers 2005. Wrth i fwy o gwsmeriaid ddewis i ddefnyddio'r rhain, mae'r amrywiaeth o gynnyrch y gallwch ei phrynu gyda'r Tocynnau Rhodd yn gwella. Erbyn hyn, gall cwsmeriaid prynu a defnyddio ein Tocynnau Rhodd ar-lein, felly dydyn ni ddim yn teimlo bod angen i ni barhau i ddefnyddio Talebau Theatr SOLT hefyd. 

Mae gen i Talebau Theatr nad ydw i wedi eu defnyddio eto - beth allaf wneud?

Gallwch eu defnyddio yn y Ganolfan tan ddiwedd y dydd ar 31 Awst 2013. Ar ôl yr amser yma, bydd angen i chi ddefnyddio eich Talebau Theatr mewn theatrau eraill yn yr ardal sy'n rhan o'r cynllun.
Y theatrau lleol sy'n eu derbyn yw: Neuadd Dewi Sant, y New Theatre, Theatr y Sherman a Glan yr Afon, Casnewydd.

Sut ydych chi wedi cyfathrebu'r newid yma yn eich polisi i gwsmeriaid?

Rydyn ni wedi newid ein hadran moddau talu yn ein telerau ac amodau ar ein gwefan a rhaglen y tymor.
Rydyn ni wedi cynnwys manylion y newid mewn llythyron at ein Harchebwyr Grwpiau ac aelodau Addewid.
Rydyn ni wedi cysylltu â chwsmeriaid sy'n defnyddio gwerthoedd mawr o Talebau Theatr dros y ffôn yn aml.
Rydyn ni wedi ymgynghori cwsmeriaid trwy'r e-Fwletin ym mis Awst.

Beth yw'r manteision o brynu Tocynnau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru?

Gall ein Tocynnau Rhodd gael eu defnyddio ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb (tra nad oeddwn yn gallu derbyn Tocynnau Theatr ar-lein).
Gall Tocynnau Rhodd gael eu defnyddio i brynu tocynnau i sioeau, teithiau, gweithdai a phrydau bwyd cyn y sioe yn ffresh - ein bwyty. Gallwch hefyd ddefnyddio Tocynnau Rhodd i brynu aelodaeth, talebau parcio car, cofraglenni - unrhyw beth rydyn ni'n ei werthu ar-lein neu dros y ffôn.
Gallwch brynu Tocynnau Rhodd am unrhyw werth - felly, gallwch brynu pris tocyn sioe yn union. Ac unwaith i chi ddefnyddio eich Tocyn Rhodd, byddwn yn rhoi'r newid cywir i chi.

A allwch chi ddefnyddio'ch Tocynnau Rhodd mewn theatrau eraill?

Na. Gall ein Tocynnau Rhodd gael eu defnyddio yn y Ganolfan yn unig. Fodd bynnag, gallwch eu defnyddio i brynu tocynnau i unrhyw sioeau rydyn ni'n eu gwerthu, gan gynnwys perfformiadau mewn rhai lleoliadau eraill.

A oes dyddiad terfyn ar Docynnau Rhodd?

Oes - 12 mis o'r dyddiad prynu. 

Gallwch ddewis ymestyn eich Tocynnau Rhodd am 12 mis arall am ffi weinyddol fach. Ond mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni CYN i'r tocyn dod i ben er mwyn i ni allu ei gyfnewid am Docyn Rhodd newydd sy'n dangos y dyddiad terfyn newydd.