Skip to Navigation | Skip to Content |

Mae’n flin gyda ni, mae gwall wedi digwydd

Rydyn ni'n argymell llwytho tudalen newydd a rhoi cynnig arall arni.

 

Archebu tocyn?

Os ydych chi newydd roi eich manylion talu, mae'n bosibl fod yr archeb wedi ei chwblhau'n llwyddiannus. I wneud yn si?r, cysylltwch â'r Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth ar 029 2063 6464 gyda manylion eich archeb yn ystod oriau agor.

Nodwch: Bydd unrhyw docynnau rydych chi eisoes wedi'u hychwanegu i'ch basged yn cael eu cloi gan ein system docynnau am 30 munud o'r amser y cawsant eu hychwanegu i'r fasged. Bydd y seddi'n cael eu rhyddhau ar werth eto ar ôl y cyfnod yma o 30 munud.

 

Rhowch wybod i ni am y gwall

Os ydych chi'n parhau i gael trafferthion, rhowch wybod i ni am y gwall ar adborth@wmc.org.uk gan nodi'r wybodaeth ganlynol:

  • Dyddiad ac amser y digwyddodd y gwall
  • Y dudalen roeddech chi arni cyn i chi gael y neges am y gwall
  • Y peth olaf i chi ei wneud cyn i chi gael y neges am y gwall
  • Y porwr rhyngrwyd roeddech chi'n ei ddefnyddio (e.e. Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari). Os ydych chi'n gwybod pa fersiwn, nodwch hynny hefyd os gwelwch yn dda.

 

Diolch am eich amynedd

 


 

Cwestiynau Cyffredin...

  

I wella’ch siawns o archebu’n llwyddiannus yn ystod adegau prysur...

  • Archebwch ar gyfer un perfformiad ar y tro
  • Dewiswch “Best Available” fel eich dewis o seddi
  • Crëwch eich cyfrif ar-lein cyn mynd ati i brynu’ch tocynnau
  • Arhoswch i’r dudalen lwytho’n llawn cyn mynd ymlaen
  • Peidiwch â chlicio ar ddolenni mwy nag unwaith
  • Edrychwch dros eich manylion talu a chyfeiriad anfon y bil yn ofalus cyn mynd ymlaen

 

Faint o amser sydd gennyf i archebu fy nhocynnau?

Mae’n rhaid i bob archeb gael ei chwblhau cyn pen 30 munud, o’r amser rydych chi’n ychwanegu eich seddi i’ch cert siopa. Ar ôl yr adeg yma, bydd y seddi yn eich cert siopa’n cael eu rhyddhau’n awtomatig i gael eu gwerthu eto. Cofiwch adael digon o amser i greu cyfrif (neu i gofrestru i mewn os oes cyfrif gennych eisoes) ac i ychwanegu eich manylion talu.

 

Pam nad yw Dewiswch Sedd ar gael?

O bryd i’w gilydd, nid yw’r dewis yma ar gael. Os oes gennych chi ofynion penodol o ran eich dewis o seddi, cysylltwch â’n Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth am gymorth ar 029 2063 6464. Os ydych chi wedi archebu’r seddi gorau sydd ar gael, trwy ddewis “Best Available” gallwch ddefnyddio rhif y sedd a’r rhes o’ch derbynneb i ddod o hyd i’ch lleoliad ar y map seddi yma.

 

Sut ydw i’n dewis fy sedd?

Ar ôl i chi ddewis perfformiad, dewiswch eich “Ardal Eistedd” a “Nifer o Docynnau”, yna cliciwch ar “Dewiswch Sedd”. Pan fydd y map seddi’n llwytho, cliciwch ar eich dewis o seddi sydd ar gael ac arhoswch iddi droi’n lliw gwyrdd. Pan rydych chi’n hapus gyda’r seddi rydych chi wedi’u dewis, cliciwch “Parhau”.  

 

Pam nad yw’r seddi a ddewisais yn wreiddiol ar gael bellach?

Efallai bod eich seddi wedi cael eu rhyddhau o’ch cert siopa oherwydd na chafodd yr archeb ei chwblhau mewn 30 munud. Mae hi hefyd yn bosibl i chi golli eich seddi o ganlyniad i broblem dechnegol. Os yw hyn yn digwydd, bydd rhaid i chi aros 30 munud cyn ailgynnig, neu ffoniwch y Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth ar 029 2063 6464 gyda manylion eich archeb.

 

Pam fod y seddi’n cael eu cadw am 30 munud?

Mae’r seddi rydych chi’n eu hychwanegu i’r cert siopa’n cael eu cadw’n awtomatig am 30 munud er mwyn atal cwsmeriaid eraill rhag eu prynu tra rydych chi’n cwblhau eich archeb.

 

Ble mae fy seddi?

Os ydych hi’n gwybod rhif a rhes eich sedd ar gyfer y tocynnau rydych chi wedi’u prynu (bydd hyn ar eich e-bost sy’n cadarnhau’r archeb), gallwch ddefnyddio’r Cynllun Seddi i weld lle rydych chi’n eistedd. Cliciwch yma i lawrlwytho’r cynllun seddi.

 

Pam bod y banc yn gofyn am gyfrinair gennyf i?

Ar ôl anfon eich manylion talu yng Ngham 6, arhoswch i dudalen wag lwytho sy’n cynnwys ffurflen gofrestru sydd wedi’i darparu gan eich banc. Er mwyn cydymffurfio â rheolau PCI (Payment Card Industry) yn y DU, mae’n ofynnol i ni gynnwys y lefel ychwanegol yma o ddiogelwch - yn aml mae pobl yn ei alw’n “sglodyn a phin ar-lein”, neu “online chip and PIN” yn Saesneg. Eich banc sy’n gosod a rheoli manylion cofrestru’r dudalen yma, a bydd angen i chi gysylltu â nhw’n uniongyrchol os ydych chi’n cael anawsterau cofrestru.

Gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwasgu’r botwm “Parhau” ar y dudalen ganlynol i gadarnhau a gosod eich archeb.

 

Nid wyf wedi cael e-bost i gadarnhau’r archeb.

Dylai pob archeb sy’n cael ei gosod ar ein gwefan arwain at e-bost yn cadarnhau. Yn ystod cyfnodau lle mae galw mawr, efallai y gall y rhain gymryd mwy o amser na’r disgwyl i’ch cyrraedd. Arhoswch 10 munud yna cymerwch olwg yn eich mewnflwch a’ch ffolder negeson sbwriel (junk mail). Os nad yw’n cyrraedd, cysylltwch â’n Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth ar 029 2063 6464 gyda manylion eich archeb.

 

Pa ffordd arall sydd i mi archebu tocynnau?

Fel rheol gallwch archebu gyda’n Swyddfa Tocynnau a Gwybodaeth trwy ymweld â’r Ganolfan neu ffonio 029 2063 6464 yn ystod oriau agor. Efallai na fydd hyn yn bosibl, er enghraifft os yw’r digwyddiad wedi mynd ar werth drwy gyfrwng y wefan yn unig.