Skip to Navigation | Skip to Content |

Deori

incubator02

 
Roedd Prosiect Deori Canolfan Mileniwm Cymru yn rhaglen datblygu greadigol oedd yn bodoli i gefnogi artistiaid a chwmnïau i greu gweithiau newydd ar y cyd â'r Ganolfan wrth dderbyn cymorth a chefnogaeth i werthuso a datblygu eu harfer.

Gan ddechrau yn 2006, defnyddiwyd Prosiect Deori fel platfform i greu, yn ganolbwynt i ddatblygu a chyfle i dyfu rhwydweithiau. Mewn cydweithrediad â chwmnïau ac unigolion sy'n dod i'r amlwg yng nghanol eu gyrfa, roedd Prosiect Deori yn llwyfan i'r rhai oedd yn chwilio am ysgogiad i newid cyfeiriad neu roi cynnig ar syniadau newydd.

Dros gyfnod o 9 mlynedd gweithiodd Prosiect Deori â 41 o gwmnïau ac artistiaid sy'n cynnwys: Dafydd James, Bethan Marlow, Canoe Theatre, Likely Stories, George Orange, Buddug James Jones, Citrus Arts, Theatr na n'Óg, Dirty Protest a Crashmat Collective.

Mae Prosiect Deori wedi'i atal am y tro wrth i ni ganolbwyntio ar gyfarwyddwr artistig newydd.

Gyda'r prosiect ar ben am y tro, rydyn ni o hyd yn awyddus i barhau i ddatblygu perthynas ystyrlon a chefnogol gydag artistiaid a chwmnïau ledled Cymru. Ar hyn o bryd, gan fod y Ganolfan wedi dewis cynhyrchu rhagor o weithiau ei hun yn hytrach na chyflwyno, mae mynediad i'n gofod ymarfer yn gyfyngedig.

Mae gennym ni ystafelloedd digwyddiadau sydd ar gael ar ddiwrnodau ad hoc yn ystod yr wythnos ond yn arbennig ar benwythnosau a gyda'r nos. Fodd bynnag, mae hyn yn fwy na chynnig llefydd i ymarfer - rydyn ni eisiau clywed gennych chi, gweld eich gwaith a siarad am y ffordd y gallwn ni gefnogi'ch prosiectau, anghenion a syniadau. Felly, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â jenny.sturt@wmc.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6459.

Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed gennych chi.