Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Radio Platfform

 

 
Oherwydd bod y chwaraewr radio wedi'i ddarparu gan drydydd parti, nid yw cynnwys y feddalwedd ar gael yn Gymraeg.
 

 

 radio-platfform-image-2
YDYCH CHI…

Rhwng 16 a 25 oed?

Diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd?

 

Bydd cymryd rhan yn cynnwys:
• Sesiynau wythnosol a darlledu a phodlediadau
• Hyfforddiant a chyfleoedd i gysgodi aelodau o staff
• Platfform i’ch llais i fynegi ac archwilio themâu sy’n bwysig i chi
• Cynhyrchu a chyflwyno sioe radio eich hun!

 

Ymunwch â Radio Platfform, Gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru i bobl ifanc. Hyfforddiant proffesiynol i ddatblygu sgiliau darlledu drwy greu cynnwys i’r radio.

Eleni, rydyn ni wedi lansio Radio Platfform ar-lein fel rhan o Ŵyl y Llais cyntaf erioed Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae'r orsaf radio unigryw wedi'i lleoli ger prif fynedfa'r Ganolfan gyda phobl ifanc o bartneriaid y prosiect, Grassroots a Valleys Kids.

Gan weithio ar y cyd â Radio Cardiff, mae'r prosiect digidol arloesol yma'n galluogi pobl i ddatblygu eu sgiliau darlledu drwy greu cynnwys radio, yn ogystal â chyfle i fynegi eu hunain a chynrychioli eu cymunedau ar nifer o blatfformau ar-lein.

Dyma gyfle gwych i bobl ifanc ymgysylltu ac rydyn ni'n gobeithio y bydd yn creu cymuned gref ar-lein i hyrwyddo angerdd a phwysigrwydd y celfyddydau i bobl Cymru; yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 

 
radio-platfform-image-1YMGEISIWCH NAWR

radioplatfform@wmc.org.uk