Skip to Navigation | Skip to Content |

Cynradd

rhymes

Rydyn ni’n rhaglennu gweithdai mewn gwahanol ffurfiau celf e.e. dawns, drama, celf weledol, llenyddiaeth a cherddoriaeth trwy weithio gyda chwmnïau sy’n perfformio yma ac artistiaid annibynnol o Gymru a thu hwnt. Rydyn ni’n ceisio cefnogi meysydd o fewn y cwricwlwm, datblygu sgiliau allweddol myfyrwyr ac, yn bwysicaf oll, annog creadigrwydd a mynegiant.

Tarwch olwg ar y gweithdai sydd gennym ar gael ar hyn o bryd.

 

Does dim digwyddiadau ar gyfer y meini prawf yma ar hyn o bryd. Cadwch olwg ar y dudalen yma am ddiweddariadau