Skip to Navigation | Skip to Content |

Prosiectau

Projects

Trwy gydol bob blwyddyn rydyn ni’n gweithio ar brosiectau difyr gyda gwahanol grwpiau ledled Cymru i gynnig profiadau celfyddydol unigryw iddyn nhw. Cewch ddarllen isod am rai o’n prosiectau celfyddydau cyfredol, neu ewch i’n harchif i ddarllen mwy am y math o bethau rydyn ni wedi gweithio arnyn nhw yn y gorffennol.

Mae prosiectau fel hyn yn bosib drwy haelioni ein cefnogwyr caredig. Maent yn galluogi pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i fwynhau'r celfyddydau, llawer ohonynt am y tro cyntaf. Maent yn helpu ymdrin ag anghyfartaledd cyfleusterau yn darganfod a meithrin talent. Byddai'r gwaith yma ddim yn bosib heb eich cefnogaeth chi. Os hoffwch chi helpu pobl ifanc cael mynediad i'r celfyddydau, os gwelwch yn dda ewch i www.wmc.org.uk/support

Does dim digwyddiadau ar gyfer y meini prawf yma ar hyn o bryd. Cadwch olwg ar y dudalen yma am ddiweddariadau