Skip to Navigation | Skip to Content |

Prosiectau

Projects

Trwy gydol bob blwyddyn rydyn ni’n gweithio ar brosiectau difyr gyda gwahanol grwpiau ledled Cymru i gynnig profiadau celfyddydol unigryw iddyn nhw. Cewch ddarllen isod am rai o’n prosiectau celfyddydau cyfredol, neu ewch i’n harchif i ddarllen mwy am y math o bethau rydyn ni wedi gweithio arnyn nhw yn y gorffennol.