Skip to Navigation | Skip to Content |

Perfformiad Codi'r Llen Edward Scissorhands

Fan hyn yn y Ganolfan, rydyn ni'n gweithio i gynnig profiadau artistig unigryw i gymaint o bobl ag sy'n bosib. Felly, roedden ni'n hynod falch o weld New Adventures yn dychwelyd i'n llwyfan gydag Edward Scissorhands, Matthew Bourne gan roi cyfle i ni ddilyn llwyddiant ein Prosiect Codi'r Llen yn 2014 trwy weithio gydag adran addysg y cwmni, Re:Bourne, unwaith eto.

Y tro yma, gweithion ni gydag Ysgol Gymuned Ferndale, Rhondda, lle ddaethom o hyd i bron i 300 o gyfranogwyr awyddus (gan gynnwys staff a disgyblion) yn barod i ddangos eu holl ddoniau ar y llawr ddawns. Treuliodd Alan Vincent o New Adventures a Sian Rowlands, dawnsiwr a choreograffydd lleol, wythnos yn yr ysgol yn cyflwyno'r disgyblion a'r staff i ddawns a dysgu'r coreograffi iddyn nhw.

Ar ôl tipyn o bendroni, dewiswyd 30 dawnsiwr addawol o blith y 300 o gyfranogwyr i gynrychioli'r ysgol yn y perfformiad terfynol yn ein Theatr Donald Gordon; roedd y perfformwyr yma rhwng 11 a 15 oed ac nad oedd unrhyw brofiad ddawns gan rai ohonyn nhw o gwbl. Ar ôl dim ond wythnos o ymarfer gydag Alan a Sian, bydd y cyfranogwyr yn perfformio ar ein llwyfan ar 13 Mawrth 2015 gyda'u darn arbennig, gan godi'r llen ar berfformiad dan ei sang o ddarn diweddaraf Matthew Bourne o theatr-ddawns, Edward Scissorhands.