Skip to Navigation | Skip to Content |

Corws Canolfan Mileniwm Cymru \ Only Kids Aloud

OKA Rehearsal 1 web 560 

Only Kids Aloud

Pan gadarnhaodd Valery Gergiev y rhaglen yr oedd am ei chyflwyno yn y Ganolfan yng Ngwanwyn 2012, achoswyd tipyn o benbleth i dîm y Ganolfan. Gelwir Symffoni Rhif 8 Mahler yn aml yn Symffoni i Fil, am fod angen cymaint o offerynwyr a chantorion – dau gôr soprano, alto, tenor a bas yn ogystal â chôr plant. Felly, bu’n rhaid i’r Ganolfan fynd ati i ychwanegu at gorws teithiol enwog y Mariinsky drwy greu côr Cymreig a allai wireddu gwir botensial y perfformiad byw.

A hwythau wedi meithrin partneriaethau cadarn â cherddorion ac artistiaid ledled Cymru ers i’r Ganolfan agor, gallai’r tîm artistig droi at nifer o unigolion a sefydliadau ysbrydoledig am gymorth, gan gynnwys Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC a chyfarwyddwr cerddorol Only Men Aloud ac Only Boys Aloud, Tim Rhys-Evans. Mae Tim yn rhannu nod y Ganolfan o greu cyfleoedd celfyddydau perfformio y gall plant fanteisio arnyn nhw. Felly roedd yn addas iawn i Tim gael ei gomisiynu i ffurfio corws arbennig o blant o bob rhan o Gymru i berfformio yn Symffoni Rhif 8 Mahler ar y cyd ag Opera Mariinsky yma yn y Ganolfan.  Yn sgil y perfformiad a drefnwyd yn y Ganolfan, daeth gyfle i berfformio yn St Petersburg yn Rwsia ac i goroni’r cyfan yn seremoni agoriadol fythgofiadwy Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Mae bod yn rhan o’r côr yma yn newid bywydau pobl ifanc. Felly, ar ôl clyweliadau helaeth, rydyn ni wedi ymrwymo i greu côr newydd ar gyfer 2013/14 ac eisiau bod yr un mor uchelgeisiol â’r llynedd. Mae’n siŵr y bydd hi’n flwyddyn gofiadwy i’r 70 aelod ifanc: byddan nhw’n rhannu llwyfan gyda’r bas bariton Bryn Terfel a Cape Town Opera mewn dathliad diwylliannol o 20 mlynedd o ddemocratiaeth a diwedd rheolaeth apartheid yn Ne Affrica a hefyd yn perfformio yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.