Skip to Navigation | Skip to Content |

Pecyn Taith a Sgwrs

EducationalTours-378-x-184

Dewch â’ch myfyrwyr ar daith dywys o amgylch y Ganolfan. Mae gan ein tywyswyr brofiad o weithio gyda grwpiau o bob oed, a chaiff eich ymweliad ei deilwra i anghenion penodol eich grwp chi. Ar y daith, byddwch chi’n mynd i ardaloedd nad yw’r cyhoedd yn cael mynd iddyn nhw fel arfer, gan gynnwys cefn llwyfan a’r ystafelloedd gwisgo. Cewch ddysgu am y bensaernïaeth, peirianneg a’r deunyddiau cynaliadwy a ddefnyddir yn yr adeilad. Cewch hefyd weld gwaith celf, arddangosfeydd a’n cwmnïau preswyl. Bydd grwpiau di Gymraeg yn cael cyfle i ddysgu geiriau Cymraeg sy’n ymwneud â’r adeilad.

Mae’r teithiau ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Mae archebion yn amodol ar argaeledd

 

Pecyn Taith a Sgwrs

Gallwn gynnig taith y tu ôl i lenni’r Ganolfan i grwpiau, a sgwrs ar unrhyw faes yn y Ganolfan gan ein staff sy’n arbenigo yn y maes hwnnw - o Reoli Digwyddiadau i Farchnata, Rhaglennu i Addysg, yr adran Dechnegol i staff Blaen y Tŷ. Gallwn deilwra’r sgwrs i anghenion eich grwp ac i ddelio ag amcanion neu gwestiynau penodol.

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys argaeledd a phrisiau, cysylltwch â addysg@wmc.org.uk