Skip to Navigation | Skip to Content |

Pecynnau Dysgu

Mae Pecynnau Dysgu a Chanllawiau Ffurf Celf ar gael i’ch helpu i ddarganfod ychydig rhagor am ein sioeau ac i awgrymu rhai gweithgareddau ar gyfer y dosbarth. Os hoffech wybod rhagor am ffurf o gelf neilltuol fel Celf Trefol mae gwybodaeth ar gael yn ein canllawiau ffurf celf yma.

    

WW1 ed resource logo

Cynllun Addysg Y Rhyfel Byd Cyntaf

Ar wefan addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru ceir adnoddau dysgu digidol sydd yn galluogi pobl ifanc Cymru i ddeall sut wnaeth Cymru a'r byd newid yn barhaol o ganlyniad i'r Rhyfel Byd Cyntaf a'r cynadleddau heddwch. Maen nhw'n cyflwyno digwyddiadau o safbwynt Cymreig drwy ddefnyddio adnoddau cynradd ac eilaidd sy'n dod o Gymru'n bennaf, ac fe'u paratowyd fel rhan o bartneriaeth rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Mae'r adnoddau trawsgwricwlaidd yn gwbl ddwyieithog ac yn targedu cyfnodau allweddol penodol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Fe'u cynllunnir i gefnogi'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a'r cwricwlwm yng Nghymru.

       

LP-CapeTown-CYM  alice-learning pack-imgLP-MusicalTheatre-CYMsnowman-learning pack-img