Skip to Navigation | Skip to Content |

Roald Dahl Big Builds

 

Drwy gydol gwyliau'r haf, aethom â'n gweithgaredd teuluol allan o'r Ganolfan ar gyfer Adeiladu Drwy'r Haf.


Yng Ngholeg Cymunedol Michaelston, gyda chefnogaeth ACE, trawsffurfiwyd gardd yr ysgol yng nghornel ddarllen gydag ysbryd Roald Dahlaidd. Yn Nhalysarn, crëwyd cefndryd y Twits ar raddfa anferthol gan deuluoedd. Yn Noc Penfro, gyda chymorth y gymuned leol a chefnogaeth Cymunedau yn Gyntaf, crëwyd adar Roli Poli bendigedig ac, yn olaf, lluniwyd magïen anferthol yn Beechwood House, Casnewydd. Cafodd nifer o'r crefftau hyn eu harddangos yn nigwyddiad City of the Unexpected ac mewn lleoliadau amrywiol. Yn ogystal, crëwyd cannoedd o jariau breuddwydion yn y Ganolfan gan bob oedran er mwyn creu arddangosfa o freuddwydion ysblennydd ym Mharc Bute yng Nghaerdydd.

 

 

Big BuildBig Builds