Skip to Navigation | Skip to Content |

City of the Unexpected

Cyrhaeddodd ein dathliadau eu hanterth wrth i Ganolfan Mileniwm Cymru weithio ar y cyd â National Theatre Wales i gynhyrchu City of the Unexpected, y digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed yng Nghymru.

Ddydd Sadwrn 17 Medi, ffrwydrodd canol dinas Caerdydd yn fyd rhyfedd a rhagorol Roald Dahl. Ledled y ddinas profwyd dwsinau o ddigwyddiadau annisgwyl ar y strydoedd ac mewn adeiladau. Croesawyd yr Eirinen Wlanog Enfawr gan ddegau o filoedd o bobl a diddanwyd hwy gan deulu o lwynogod direidus a thalentog wrth iddyn nhw ddianc o grafangau’r ffermwyr ffyrnig. 

Gyda’r nos, gwahoddwyd y gynulleidfa i fynychu priodas Miss Ladybird a Mr Fireman wedi chwyrlwynt o ramant! Trawsffurfiwyd Neuadd Ddinas Caerdydd yn ffatri siocled godidog gyda theuluoedd yn cael eu diddanu gan set DJ Mr Llwynog a chyfle i weld James a’r Eirinen Wlanog Enfawr yn yr awyr yng nghanol y tân gwyllt.


Yn nghanol y ddinas, mewn rhannau rhyfedd a rhagorol, cynhaliwyd darlleniadau arbennig o straeon Roald Dahl. Darganfuwyd gan gynulleidfaoedd corneli cyfrinachol Caerdydd: celloedd banciau, cestyll, gerddi cudd, capeli, ffermydd pryf genwair a Neuaddau Tref wedi’u llenwi ag ysbryd a straeon chwedleuwr enwocaf Caerdydd, Roald Dahl.


Daeth y penwythnos i ben gydag Y Picnic Pyjamas Mawr, digwyddiad rhad ac am ddim i’r teulu a gynhaliwyd ddydd Sul 18 Medi ym Mharc Bute. Daethpwyd â holl themâu, straeon, cymeriadau a chast y penwythnos ynghyd yn Y Picnic Pyjamas Mawr mewn dathliad anferthol oedd yn cynnwys digonedd o fwyd, cerddoriaeth a straeon. Roedd cystadleuaeth picnic Roald Dahl, Twmpath a brwydr clustogau enfawr lle daeth 20,000 o bobl i gaeau'r ddinas i fwynhau’r hwyl.

Darllenwch yma beth oedd gan Uwch Gynhyrchydd Dysgu Creadigol y Ganolfan i'w ddweud am y penwythnos arbennig.

Am ragor o wybodaeth, fideos a lluniau, ewch i'r wefan swyddogol yma.

City of the UnexpectedCity of the UnexpectedCity of the UnexpectedCity of the Unexpected

City of the UnexpectedCity of the UnexpectedCity of the UnexpectedCity of the Unexpected

thumb-Dahl-(15).jpgCity of the UnexpectedCity of the UnexpectedCity of the Unexpected

City of the Unexpectedthumb-Dahl-(23).jpg