Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwlad y Gân

 

Canolfan Mileniwm Cymru ac Elusen Aloud

yn cyflwyno
Land of Song Title - Cym


Antur flasuswych i blantos o Gymru benbaladr. 

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016, roedd yn bleser mawr gennym fod ein prosiect ar gyfer ysgolion ledled Cymru, Gwlad y Gân, a lansiwyd yn ddiweddar wedi'i gefnogi gan Fanc Lloyds ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

     

Mewn partneriaeth ag Elusen Aloud, anelwyd Gwlad y Gân at annog canu mewn ysgolion cynradd drwy Gymru benbaladr. Cofrestrodd mwy na 100 ysgol gynradd i ddefnyddio’r adnoddau dwyieithog am ddim. Cynhaliwyd hyfforddiant i athrawon yn rhanbarthol a daeth mwy na 4,500 o blant ysgol  

   

Land of SongLand of SongLand of SongLand of SongLand of Song
    

Logos-LOS
     

Gyda chymorth Banc Lloyds, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston ac Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte

Lloyds     Colwinston

Roald Dahl logo ©RDNL 2015