Skip to Navigation | Skip to Content |

Byd Wondercrump Roald Dahl

Profiad rhyngweithiol oedd Byd Wondercrump Roald Dahl, a oedd yn eich tywys drwy fywyd a llyfrau Dahl. Crëwyd y profiad ar y cyd â Chanolfan Southbank ac roedd yn y Ganolfan o fis Awst y llynedd tan Ionawr 2017.


Gydag arteffactau unigryw o Amgueddfa Roald Dahl ac Archif y Ganolfan Straeon a phecyn gweithdy wedi ysbrydoli gan Dahl, arweiniwyd dros 5,500 o blant ysgol ar hyd taith Wondercrump dros y chwe mis, yn ogystal â nifer o deuluoedd ac oedolion.

WondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrump
WondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrump
WondercrumpWondercrumpWondercrumpWondercrump
WondercrumpWondercrumpWondercrump

Lluniau: Victor Frankowski