Skip to Navigation | Skip to Content |

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru. Mae'r Ganolfan wedi mabwysiadu'r egwyddor statudol y bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal ei busnes cyhoeddus yng Nghymru.  Mae'r Cynllun hwn yn amlinellu sut y bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn gweithredu'r egwyddor hon yn ei gwasanaethau a'i gweithgareddau.

  

Lawrlwytho: Cynllun Iaith Gymraeg.pdf

 

Mae'r Cynllun hwn yn diweddaru ac yn disodli'r fersiwn flaenorol sy'n gweithredu ers mis Medi 2005. Paratowyd y Cynllun hwn yn unol ag Adrannau 12 i 14 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg a'r canllawiau a gyhoeddwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg o dan Adran 9 o'r Ddeddf. Fe'i cymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 3 Mehefin, 2010