Skip to Navigation | Skip to Content |

Ffioedd Archebu

booking fees

 

Fel y nodir isod, y mwyafswm y byddwch yn ei dalu fel ffi archebu yw £1.50 y tocyn.

Mae ein ffioedd archebu yn gymwys ar berfformiadau penodol yn Theatr Donald Gordon, Neuadd Hoddinott, Tŷ Dawns a rhai digwyddiadau allanol y mae Canolfan Mileniwm Cymru’n gwerthu tocynnau ar eu cyfer. Bydd hyn yn cael ei hysbysebu’n glir ochr yn ochr â phrisiau tocynnau pob sioe.

Bydd ffi archebu o £1 y tocyn os ydych chi’n archebu ar ein gwefan neu £1.50 y tocyn os ydych chi’n archebu dros y ffôn neu wyneb yn wyneb wrth y Ddesg Docynnau.

Lle mae ffioedd archebu’n berthnasol, bydd ffi archebu ar bob dull o dalu, gan gynnwys Tocynnau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru.

Ni fydd ffioedd archebu os ydych chi’n archebu mwy na 10 tocyn.

Mae ffi weinyddol yn gymwys ar bob archeb pan mae'r archebwr yn dewis sefydlu cynllun talu.

Nodwch: Cedwir y ffioedd archebu pan gaiff tocynnau eu cyfnewid neu ad-dalu ac efallai y bydd ffioedd archebu amrywiol ar gyfer digwyddiadau allanol y mae Canolfan Mileniwm Cymru'n gwerthu tocynnau ar eu rhan.

Mae croeso cynnes i chi gysylltu â'r Canolfan Gyswllt ar 029 2063 6464 neu tocynnau@wmc.org.uk gydag unrhyw gwestiwn.