Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Dawns

Rydyn ni'n dwli ar ddawns - a gyda mwy a mwy o bobl yn dod i weld dawns yn y Ganolfan, mae'n amlwg bod nifer ohonoch chi yn dwli arni hefyd. Rydyn ni eisiau i gynifer o bobl ag sy'n bosibl brofi'r gelfyddyd yma. Felly, rydyn ni'n parhau i raglennu amrywiaeth eang o berfformiadau, gyda sgyrsiau am ddim ar ôl rhai perfformiadau er mwyn i chi ddysgu mwy. Gallwch hefyd ddod o hyd i nifer o erthyglau am ddawns ar ein gwefan - dyma le gwych i ddechrau os ydi dawns yn rhywbeth newydd i chi neu os hoffech ddysgu mwy. 

  DanceDGT-thumb
Dawns yn Theatr Donald Gordon
  DanceWestonStudio
Dawns yn Stiwdio Weston
DanceArticlesExhibitions
Erthyglau ac Arddangosfeydd
dance-in-dance-house
Dawns yn y Tŷ Dawns

 

Dysgu a Chymryd Rhan

Rydyn ni’n cynnig nifer o gyfleoedd dysgu a chymryd rhan i ysgolion a grwpiau addysg a chymunedol drwy ein rhaglen ddawns. Cysylltwch â’n Tîm Dysgu a Chyfranogi ar addysg@wmc.org.uk neu ffoniwch 029 2063 4632 i gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd rydyn ni’n eu cynnig.

 

Cyswllt â'r Gymuned

Hannah Wynn Jones yw Swyddog Marchnata’r Ganolfan ar gyfer Cyswllt â’r Gymuned. Yn rhinwedd ei swydd mae’n meithrin cysylltiadau â chymunedau a grwpiau lleol, gan chwilio am gyfleoedd i weithio gyda phobl Cymru, gan ddod â nhw’n agosach at yr hyn rydyn ni’n ei wneud yn y Ganolfan. Mae byth a beunydd allan yn siarad â phobl, ond os hoffech chi drafod mwy am y ffyrdd y gall Hannah eich cynnwys mwy yn ein rhaglen ddawns, cysylltwch â hi ar hannah.wynn.jones@wmc.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6453.

Wythnos Ddysgu tymor yr haf a fydd yn canolbwyntio ar ddawns.