Skip to Navigation | Skip to Content |

Arddangosfeydd

Mae'r Ganolfan yn arddangos gwaith gan amrywiaeth eang o artistiaid profiadol a newydd, mewn amrywiaeth eang o gyfryngau. Mae Lefel 1 a 2 Glanfa yn gartref i raglen o waith dau ddimensiwn a thri dimensiwn sy'n newid yn rheolaidd ac sy'n amrywio o ffotograffiaeth, paentiadau a phrintiau i weithiau cerflunio. Yn ein hardal Angorfa, rydyn ni'n dangos ffotograffiaeth a delweddau symudol sy'n cael eu taflunio uwchben y Ganolfan Groeso ac, o bryd i'w gilydd, mae rhannau eraill o'r adeilad yn troi'n arddangosfeydd dros dro.

Dyma'r arddangosfeydd nesaf:

Does dim digwyddiadau ar gyfer y meini prawf yma ar hyn o bryd. Cadwch olwg ar y dudalen yma am ddiweddariadau