Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Bwyta ac Yfed

P’un a ydych chi’n dod yma am bryd hamddenol yn y bae, mwynhau pryd o fwyd cyn sioe, yn galw i mewn am ddiod gyda ffrindiau neu’n prynu anrhegion, mae gan Ganolfan Mileniwm Cymru amrywiaeth eang o ddewisiadau cyffrous.

Ac i’r rheiny ohonoch chi sy’n dod i weld perfformiad yn Theatr Donald Gordon, cewch fwynhau diodydd cyn y sioe neu yn ystod yr egwyl yn ein bariau Awen Penderyn, Stones a Horizons, lle mae’r ffenestri’n edrych allan trwy’r geiriau sydd ar flaen yr adeilad.

ffreshbarrestaurant

Bwyty a Bar ffresh
Yn gweini’r bwyd gorau o Gymru gyda chynhwysion gan nifer o gyflenwyr sydd wedi ennill gwobrau Cymru y Gwir Flas.

Darllenwch yr adolygiad diwethaf o ffresh
gan The Guardian, South Wales Argus

foyerbar-thumb one-thumb hufen-thumb crema-thumb

Bariau'r Cynteddau 

One
Bar Coffi/Gwin Cyfoes

Hufen
Parlwr Hufen Iâ

Crema
Siop Goffi