Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Oriau agor

outside-ffresh-image

I archebu bwrdd neu i wneud ymholiadau cyffredinol:

ffôn 029 2063 6465
neu
e-bost ffresh@wmc.org.uk

  

Oriau agor:

Llun* - Sad o 10am
Bwyd ar gael 12 - 9.30pm
Dydd Sul 12 - 5pm

*Nodwch os gwelwch yn dda: bydd ffresh ar gau ar nosweithiau Llun pan nad oes sioe yn Theatr Donald Gordon.


Gwybodaeth gyffredinol

Rydyn ni'n gwneud ein gorau i ddefnyddio cynnyrch lleol, tymhorol a moesegol ar gyfer ein bwydlenni. O'r herwydd, bydd y fwydlen yn newid bob mis o leiaf, a'r fwydlen à la cart yn newid bob yn ail fis o leiaf. Efallai y bydd cyfnodau lle na fydd modd cael gafael ar rai mathau o gynnyrch.

Byddwn bod amser yn darparu ar gyfer unrhyw ofynion dietegol arbennig. Gan ein bod ni'n coginio popeth yn ffresh, gallwch nodi eich gofynion dietegol wrth archebu.

Diolch am ddewis bwyta ac yfed yn ffresh. Drwy wneud hynny rydych yn cefnogi nodau elusennol Canolfan Mileniwm Cymru.