Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn un o’r ensembles cerddorfaol blaenllaw yng ngwledydd Prydain. Daw clod y beirniaid i’w rhan am raen ei pherfformiadau ac mae’r Gerddorfa’n ymroddedig i gerddoriaeth gyfoes gyda chomisiynu gweithiau newydd yn rheolaidd. Darlledir Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn fynych ar radio a theledu’r BBC ac mae gwaith Allgyrch Addysg a Chymuned yn rhan annatod o fywyd cerddorol y Gerddorfa.  

Ym mis Ionawr 2009 ymfudodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ynghyd â Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, i’w man recordio ac ymarfer newydd gyda’r diweddaraf oll, Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae’r man yma’n rhan o ail gam datblygu’r Ganolfan ac mae lle i hyd at 349 o bobol.

Caiff cyngherddwyr glywed dewis eang o gerddoriaeth yn Neuadd Hoddinott y BBC. Ar ben ei dawn eithriadol rhoi bywyd o’r newydd i’r repertoire craidd, mae’r Gerddorfa’n falch o’i rhaglennu mentrus ac mae byth a hefyd yn dangos rhagoriaeth artistig mewn gweithiau newydd neu a berfformir yn anfynych. Ymhlith perfformiadau yn Neuadd Hoddinott y BBC mae Cyngherddau Prynhawn ar BBC Radio 3 a digwyddiadau cyffrous gyda’r nos.

 

Neuadd Hoddinott y BBC

Huw Watkins yn Curadu

Mer 31 Ion 18
7:30pm | £13 (£14.50*)
Wedi Gwerthu'n Llwyr
Neuadd Hoddinott y BBC

Nosweithiau Cyfoes

Mer 21 Chwe 18
7:30pm | £11 - £13 19:30
Neuadd Hoddinott y BBC

Cyfansoddi: Cymru

Gwe 23 Chwe 18
7:00pm | AM DDIM 19:00
Neuadd Hoddinott y BBC

Nosweithiau Cyfoes

Mer 28 Maw 18
7:30pm | £11 - £13 19:30

Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC 0800 052 1812
Am ragor o wybodaeth ynghylch Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Neuadd Hoddinott y BBC ewch i bbc.co.uk/now