Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Delwedd gyfoes i Gymru

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) yn gwmni sydd wedi cipio gwobrau lu ac yn cyflwyno gweithiau gan rai o goreograffwyr rhyngwladol uchaf eu bri, ochr yn ochr â gweithiau gan unigolion ifanc dawnus Cymru.

Mae CDCCymru wedi ei ymrwymo i weithio gyda phobl ifanc, bydd nifer ohonynt yn profi dawns gyfoes am y tro cyntaf. Er mwyn meithrin gwerthfawrogiad o ddawns, rydyn ni’n anog y bobl ifanc yma i wylio, cymryd rhan a thrafod dawns.

Cyflwyna CDCCymru gyfleoedd i’r cyhoedd brofi dawns gyfoes mewn amrywiol ffyrdd. Trwy gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau estyn allan yn ystod teithiau, er enghraifft, gweithdai neu berfformiadau rhyngweithiol, gall aelodau o’r gynulleidfa ddarganfod celfyddyd dawns mewn amgylchedd agored a hamddenol.

Mae cartref Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, y Tŷ Dawns, ymhlith y canolfannau cynhyrchu dawns gorau, ac yn cynnwys gofod perfformio agos atoch a chyfforddus. Mae’n darparu lle ar gyfer perfformiadau gan y Cwmni, i arddangos doniau dawnswyr sy’n dod i amlygrwydd a bod yn ganolfan greadigol ar gyfer dawns yn ogystal.

Mae gan y cwmni fynediad arbennig ar Stryd Pier Head, gyferbyn â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ewch i ndcwales.co.uk

@ndcwales

@NDCWalesTyDawns

Tŷ Dawns - CDCCymru

Roots

Llun 13 Tach - Maw 14 Tach 17
Llun-Maw 7:30pm & Maw 1pm | £14 (£15.50*)
Wedi Gwerthu'n Llwyr
Tŷ Dawns - CDCCymru

Not About Everything

Iau 16 Tach 17
7:30pm | £14 (£15.50*)
Wedi Gwerthu'n Llwyr
Tŷ Dawns - CDCCymru

Noson Ddawns Leuenctid

Sul 26 Tach 17
4 pm & 7 pm | £10 - £7 (£11.50 - £8.50*)
Tŷ Dawns - CDCCymru

Noson Ddawns Leuenctid

Sul 25 Chwe 18
4 pm & 7 pm | £10 - £7 (£11.50 - £8.50*)