Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Cefnogi'r Ganolfan


 
whyshouldsupport

  
 
Cefnogwch Ni 
Dysgwch am ein gwaith a rhowch help llaw i ni danio'r ffwrnais awen

 

 
 

Mae'r Ganolfan yn lle i bobl o bob oedran, cefndir a phrofiadau i ddysgu am gyfleoedd i gysylltu â'r celfyddydau. Drwy gefnogaeth unigolion, ymddiriedolaethau, sefydliadau a busnesau, mae'r Ganolfan yn gallu darparu rhaglen estyn allan ac addysgol eang, parhau i gyflwyno rhaglenni rhagorol o sioeau a chynyrchiadau a chynnig cyfleoedd perfformio a theatr o safon uchel i dalentau newydd.

 

Cymorth Unigol 

Aelodaeth Cyfrannu Mabwysiadau Llechen Cymerwch Eich Sedd Gadael Rhodd mewn Ewyllys
promise donate slate seat fundraising

 

 
Cefnogaeth Busnes

Cymorth Corfforaethol Noddi
corpmembership sponsorship

 

Rhif Elusen Cofrestredig 1060458