Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Cefnogi'r Ganolfan
  

Oeddech chi’n gwybod…?

 
  • Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cynnal mwy o berfformiadau cyhoeddus am ddim nag unrhyw le arall yn y DU, gan gyflwyno dros 500 o berfformiadau i'n hymwelwyr bob blwyddyn.
  • Y llynedd, cymerodd 12,971 o bobl ran yn ein rhaglen Dysgu a Chyfranogi, a chael y cyfle i fwynhau'r celfyddydau a bod yn rhan ohonyn nhw am ddim, a hynny am y tro cyntaf mewn nifer o achosion.
  • Am bob £1 a gawn gan y Llywodraeth, mae angen i ni godi £4 drwy gynnal gweithgareddau codi arian a gweithgaredd masnachol i gefnogi ein hymrwymiad i sicrhau y gall pawb gael blas ar y celfyddydau.
  

Gallwch chi gefnogi gwaith addysg ac estyn allan y Ganolfan a chreu profiadau unigryw a bythgofiadwy i bobl ledled Cymru trwy wneud cyfraniad heddiw. Diolch.

Cofiwch wneud i'r rhodd yma mynd 25% ymhellach trwy ddweud "Ie" i Gymorth Rhodd yn eich basged.