Skip to Navigation | Skip to Content |

Gadael Rhodd mewn Ewyllys

 Centre

Buddsoddwch yn y dyfodol gyda Canolfan Mileniwm Cymru. Gyda’ch cefnogaeth hael, gallwn gyrraedd hyd yn oed fwy o bobl a sicrhau eu bod yn mwynhau Canolfan Mileniwm Cymru a’r celfyddydau perfformio yn yr un ffordd â chi.

Mae rhodd yn eich Ewyllys yn ffordd wych o gefnogi ein gwaith heb unrhyw gost ariannol ar unwaith. Bydd eich rhodd yn ein galluogi i ddarparu cyfleoedd bythgofiadwy i bobl ledled Cymru yn y dyfodol. Dyma’r mathau o raglenni y byddwn ni’n gallu eu darparu gyda’ch cefnogaeth chi:

DahlOnly Kids AloudDivaliGwanwynDivali


Os ydych chi’n dymuno rhoi rhodd yn eich Ewyllys i Ganolfan Mileniwm Cymru, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch chi:

Enw’r Elusen: Canolfan Mileniwm Cymru
Cyfeiriad: Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL
Rhif Elusen Gofrestredig: 1060458

Rhoddion Er Cof

Mae rhodd er cof am rywun arbennig yn ffordd berffaith o ddathlu eu bywyd a thalu teyrnged.

Gellir cyfrannu rhoddion yn lle neu yn ogystal â blodau yn yr angladd, ac mae’n ffordd arbennig o anrhydeddu bywyd, wrth newid bywydau pobl eraill. Bydd eich rhodd yn ein galluogi i fynd y tu hwnt i’n gorwelion i gyrraedd rhagor o bobl a’u cyflwyno i’r celfyddydau, gan gynnau cariad fydd, gyda lwc, yn para oes. 

Os ydych chi’n dymuno cael sgwrs gyfrinachol, cysylltwch â'r Tîm Datblygu; datblygu@wmc.org.uk 

Rhif Elusen Gofrestredig 1060458