Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogi'r Ganolfan: Ffwrnais o Greadigrwydd

 
Creu a Magu Talent

Ers agor yn 2004, rydyn ni wedi amrywio a datblygu i ddod yn ganolfan gelfyddydol o’r radd flaenaf ac yn dirnod i ddiwylliant Cymru. Mewn partneriaeth â sefydliadau celfyddydol ledled y DU a thu hwnt, rydyn ni’n creu ac yn datblygu cynhyrchiadau newydd o safon ryngwladol ar draws nifer o’n llwyfannau.

"Mae’r sioeau yr wyf i’n gyfrifol amdanyn nhw wedi bod yn llwyddiant ysgubol yma. Ac mae cynifer o brif gymeriadau fy sioeau yn dod o Gymru - yn sicr dyma’r llwyfan iawn iddyn nhw."

Syr Cameron Mackintosh

 The Big DrawArts and CraftsAwen SchoolsAr Waith Ar DaithAr Waith Ar Daith

 

Addysg a Phobl Ifanc

Mae newid bywydau pobl ifanc yn bwysig i ni. Ers agor, rydyn ni wedi darparu cyfleoedd creadigol i dros 200,000 o blant a phobl ifanc.

"Roedd ei hunanwerth yn isel iawn cyn mynd ac mae erbyn hyn yn llawer mwy hyderus...mae pawb wedi sylwi ar y newid a ddechreuodd gydag Only Kids Aloud."

Rhiant aelod o Gorws Only Kids Aloud
 

 Home Sweet HomeLord of the Flies Curtain RaiserOnly Kids Aloud Cape Town PerformanceLord of the Flies Curtain RaiserDahl Launch

 

Cymunedau

Un o egwyddorion sylfaenol Canolfan Mileniwm Cymru oedd fod yn lle i bobl o bob oedran a chefndir archwilio a chymryd rhan yn y celfyddydau.

Mae ein rhaglenni helaeth o weithgareddau am ddim a chyfranogol yn cynnwys: Breakin' the Bay, Diwali, Mis Hanes Pobl Dduon a Blwyddyn Newydd Tsieineaidd.

 
“Beth sy’n drawiadol am Ganolfan Mileniwm Cymru yw sut y maen nhw'n
cynrychioli pawb; pob cenhedlaeth a phob cymuned amlddiwylliannol yng Nghaerdydd"

Uzo Iwobi OBE, Cyngor Hil Cymru 

 

Breaking the BayChinese New YearDivaliSpring at the CentreWythnos Ffoaduriaid