Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Eich Ymweliad

Y Ganolfan yw prif atyniad ymwelwr i Gymru, felly mae profiad gwych yn aros amdanoch chi.  

Dewch draw'n gynnar i wneud yn fawr o'ch ymweliad...

yourvisit-tours    yourvisit-ffresh
 
yourvisit-retail    yourvisit-free   

Dewch ar Daith Cefn Llwyfan i ddysgu mwy am y Ganolfan. O gyn lleied â £5.50 y pen - a gostyngiadau hael i grwpiau 10+ 

Cewch fwynhau bwyd a diod yn ffresh, bwyty’r Ganolfan: cynnyrch lleol, cinio a swper am bris gosod, bwydlen à la carte, bar hamddenol. 

Mae’r Ganolfan hefyd yn gartref i Bar One, caffi Crema, parlwr hufen iâ Hufen a bariau’r theatr sy’n edrych allan trwy’r geiriau ar flaen yr adeilad - lle delfrydol i fwynhau diodydd cyn y sioe ac yn ystod yr egwyl. 

Rydyn ni’n cynnal perfformiadau AM DDIM ar lwyfan Glanfa. Ewch i'r Digwyddiadur i weld manylion llawn yr holl ddigwyddiadau sydd i ddod, ac i ddarllen am sgyrsiau a gweithgareddau eraill am ddim. 

yourvisit-exhibition    Milipwts-YourVisit    yourvisit-access    yourvisit-events   

Mae gennym arddangosfeydd celf AM DDIM a siopau rhoddion i chi grwydro o'u hamgylch.

Dewch draw i Gartre'r Milipwts. Dyma safle cyfeillgar sy'n llawn hwyl a sbri, yn rhad  am ddim i chi a'ch plant, i ddarganfod ac archwilio, a chyfarfod aelodau newydd ein teulu ni, Dyfi, Lecsi, Ponti ac Ogi. Ar agor pob dydd o 10am.

Mae’n hawdd cael mynediad i'r Ganolfan gyda mynediad gwastad a lifftiau i bob llawr. Rydyn ni’n croesawu teuluoedd hefyd, ac mae gennym gyfleusterau newid babanod. Os oes gennych chi ofynion penodol neu os hoffech chi gynllunio’ch ymweliad o flaen llaw, ffoniwch ni ar 029 2063 6464.

Mae’r Ganolfan yn le eiconig, sydd â dyfarniad AIM. Mae hyn, ynghyd â’n gwasanaeth cwsmer a lletygarwch rhagorol yn creu lleoliad delfrydol i gynnal cynhadledd neu wledd.

 

Llety

Mae Future Inns yn falch o gynnig cyfradd arbennig ar ystafelloedd safonol i gwsmeriaid Canolfan Mileniwm Cymru.

Parcio yn y Bae

Teithio i’r Ganolfan mewn car? Defnyddiwch Faes Parcio Stryd Pierhead am gyfleustra a gwerth da am arian - £3.60 trwy’r dydd ar benwythnosau.

Cyrraedd Yma

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu'n gynnes i'r Ganolfan.